İdris Küçükömer ile İlgili Kısaca – Özet Bilgi (1925 – 1987):

Cumhuriyet dönemi ekonomi profesörü ve düşünürü. 1925’te doğan İdris Küçükömer, zor şartlar altında tamamladığı lise öğreniminden sonra ankara masaj salonu İstanbul’a giderek yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde gördü. Aynı fakültede doktorasını yaptı ve fakülte öğretim üyesi kadrosuna girerek doçentliğe kadar yükseldi.

1976’da profesör oldu. Uzun yıllar ekonomi dalında öğretim ankara masaj üyeliği yapan İdris Küçükömer, ekonomi çalışmalarından daha çok Türkiye üzerine tezleri ve tarih, siyaset, kültür ve ekonomi disiplinlerini bünyesinde barındıran kendisine özgü çalışmalarıyla tanındı. Çağdaş Türk düşüncesinin özgün düşünürleri arasında kabul edilmekte ve ileri sürdüğü görüşler bugün de tartışılmakta, yazdıklarından bugün de yararlanılmaktadır. Özellikle “sivil toplum” kavramının Türkiye’ye gelmesinde ve Türkçe’ye yerleşmesinde özel bir yere sahiptir. Ekonominin bilimsel ve düşünsel çalışmalarda daha başat olduğu bir dönemde tarih ve kültürü devreye sokan yazarlar arasında yer aldı. Demokrasi kavramına açılımlar getirmeye gayret etti. 1987 yılında vefat eden İdris Küçükömer‘in önemli eserleri şunlardır: Düzenin Yabancılaşması,
Yön ve Ant Yazıları, Sivil Toplum Yazıları, Halk Demokrasi İstiyor Mu?