Dünya yörüngesinde dönerken farklı konumlarda farklı süreçler yaşanır. Mevsimlerin oluşumunda, Dünyanın güneşe yakın veya uzak olması değil alınan enerji miktarı önemlidir. Enerji miktarı ise Dünyanın yörüngesindeki dönüş hızı ile ilgilidir. Dünya güneşe en yakın konumdayken (günberi) yörüngedeki dönüş hızı en yüksektir. En uzak (gün öte) konumundayken ise dönüş hızı en düşüktür. Dünya bir taraftan kendi ekseni çevresinde dönerken, diğer taraftan da Güneş çevresinde dönmekte ve Güneş çevresindeki bir turunu 365 gün 6 saatte tamamlamaktadır.

Dünyanın, Güneş çevresinde izlediği yola yörünge denir. Yörünge elips şeklindedir. Bu nedenle Dünya zaman zaman Güneşe yaklaşır zaman zaman uzaklaşır. Yörüngenin bir düzlem olarak düşünülmesiyle, ekliptik düzlemi oluşmuştur. Dünya yörünge hareketi esnasında Güneşe yaklaşıp uzaklaşmaktadır. Ancak bu hareketin Dünyanın ısınması üzerindeki etkisi çok düşüktür. Çünkü Dünya, Güneşe en yakın konumdayken Kuzey Yarımkürede kış mevsimi başlar. Yer ekseni ekliptik düzleme tam dik değildir. Yani ekliptik düzlemi ile Ekvator birbiriyle çakışmaz. Bir başka ifade ile Dünya ekliptik düzlemi üzerinde 90° ‘lik bir açı ile durmaz.