Belli bir devirde, ortak bir estetik, düşünce ve sanat gayesi çevresinde bir araya gelen yazıcı ve şairlerin üslup, duygu ve fikir itibariyle birbirlerine az çok benzer özellikler ve nitelikler taşıyan eserler vermeleri ile ortaya çıkan anlayışlara edebiyat akımı adı verilmektedir. Çoğu kez bir edebiyat akımını iki üç büyük sanatçı başlatır. Her edebiyat akımı edebiyat ortamına yeni bir çeşni katmak ve toplumla birlikte değişmek ihtiyacından doğar. Üslup ve estetikteki bu değişmenin nedeni, arkadan gelen nesillerin duygu, düşünce ve isteklerinin bir öncekinden farklılıklar göstermesidir. Edebiyat akımları, kendiliğinden ve durup dururken ortaya çıkmamıştır. Toplumdaki siyasal ve sosyal değişmeler, bilimsel gelişmeler ve yeni beliren felsefi anlayışlar ile güzel sanatlardaki yenilikler edebiyat akımlarının doğmasına sebep olmuştur. Tarihsel bir sıraya bağlı olarak ortaya çıkan edebiyat akımları, toplumsal gelişmelere dayanır. Her dönemin siyasal ve toplumsal şartlarında görülen kimi özellikler ve başkalıklar edebiyat akımlarına da yansımıştır. Batı edebiyatında gördüğümüz akımların başlıcaları, ortaya çıkış sırasına göre şunlardır: Klasisizm, Romantizm, Realizm, Naturalizm, Pamasizm, Sembolizm, Fütürizm, Dadaizm, Sürrealizm, Egzistansiyalizm…