II.Mahmut Döneminde Yönetim Alanında Yapılan Islahatlar:

  • İşlevini yitiren Divan teşkilatı kaldırıldı. Yerine nazırlıklar (bakanlıklar) kuruldu.
  • Dirlik Sistemi (tımar) kaldırılarak devlet memurlarına kılık-kıyafet standardı getirildi. (Ceket, fes, pantolon zorunluluğu).
  • Müsadere usulü kaldırılarak, özel mülkiyet hakkı güvence altına alındı.

BİLGİ NOTU:

Müsadere Usulü: Devletin haksız kazançla zengin olmuş görevlilerin mallarına istediği zaman el koyabilmesi usulüdür. XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde görülmeye başlamıştır.

  • Taşra teşkilatı yeniden düzenlendi. İller merkeze bağlanarak Ayanlık kaldırıldı, köy ve mahallelerde muhtarlıklar kuruldu.
  • 1831 yılında askeri amaçlı olarak, sadece erkeklerin sayıldığı ilk nüfus sayımı yapılmıştır.
  • 1834 yılında polis ve posta teşkilatları kuruldu.
  • Yönetim işlerini düzenlemesi için Darışürayı Babıâli, adli işleri düzenlemesi için Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye, askeri işleri düzenlemesi: için Dar-ı Şurâ-yı Askeri kurulmuştur.
  • Şeyhülislamı ve sadrazamın görevleri bakanlıklar arasında paylaştırılmıştır.