II.Mahmut’un Getirdiği Yeniliklerin Özelliği:

II.Mahmut daha önceki dönemlerden farklı olarak Osmanlıyı içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarabilmek amacıyla daha köklü düzenlemeler getirmiş ve daha geniş çaplı yenilik hareketlerine girişmiştir. Fakat bu düzenlemeler yapılırken, eski anlayışla işleyen kurumların da devam etmesine göz yumulmuş olması, ıslahatların daha iyi sonuçlar vermesine engel olmuştur.