Varlık Felsefesini Açıklayınız – Kısaca:

Varlık felsefesi, varlığı konu edinir. Varlığı belirli bir yönüyle değil, genel olarak ele alır. Varlığın nedenlerini, ilk ilkelerini araştırır. Varlık var olan her şeydir ve aynı zamanda varlık evrende bulunan her şeyin genel adı olarak ifade edilebilir. Bundan dolayı varlık, insan bilincinin dışında, dış dünyada, ondan bağımsız olabileceği gibi, insan bilincinin içinde, yani insanın düşüncesine bağlı da olabilir.

Bu bakımdan varlıkları gerçek varlıklar ve düşünsel varlıklar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Gerçek varlıklar, dış dünyada bulunan ve duyularımızla algılanan varlıklardır. Örneğin ev, ağaç, otomobil, uçak gibi varlıklar gerçek varlıklardır.

Düşünsel varlıklar, uzay ve zaman dışıdırlar, duyularla algılanmaları söz konusu değildir, somut gerçeklikleri yoktur ancak hayal edilebilir, düşünülebilir varlıklardır. Kaf dağı, deniz kızı, zümrüdü Anka kuşu, sayılar, geometrik şekiller düşünsel varlıklara örnek olarak verilebilir.