İslam düşüncesinde yorumları birleştiren sebeplerin başında tevhit gelmektedir. Tevhit, birlemek demektir. Allah’ı birlemek, onun varlığını ve birliğini kabul etmek; Allah’ın bütün mükemmel sıfatları taşıdığına inanmaktır. İslam tevhit dinidir. İslam düşüncesindeki yorumları birleştiren unsurlardan biri de nübüvvettir.

Allah insanlara tarih boyunca peygamber yoluyla vahiy göndermiş, kullarından istek ve beklentilerini açıklamıştır. Peygamberler, Allah’tan aldıkları emirleri insanlara eksiksiz biçimde ulaştırmış ve davranışlarıyla örnek olmuşlardır. Hz. Âdem’le başlayan nübüvvet zinciri, Hz. Muhammed’le son bulmuştur. Bundan sonra peygamber gelmeyecektir ve nübüvvetin tarih boyunca gördüğü işlev, Kur’an’la sürdürülecektir.

İslam düşüncesindeki yorumları birleştiren temel unsurlardan biri de Kur’an’dır. Kur’an, semavi kitapların sonuncusudur. Lafız ve manası itibarıyla mucizedir. İslam dininin temel kaynağıdır. Müslümanlar, kâinatın sırlarını, Allah’ın sıfatlarını, inanç ve ibadet esaslarını, toplumsal ilişkilerde uyulması gereken ahlaki kuralları ondan öğrenirler.

İslam düşüncesindeki farklı yorumları birleştiren unsurlardan ahirete iman, fert ve toplum hayatı açısından büyük bir öneme sahiptir. Çünkü ahirete iman, ebedî bir hayata iman demektir. İslam akaidinin ana esaslarından birini teşkil eden ahiret inancı, dünya hayatının bir gün sona erip yeni bir ebedî hayatın başlayacağına inanmadır. Kur’an-ı Kerim’in Allah inancından sonra en çok vurgu yaptığı konu ahirettir.