– Akla dayanır. Felsefi önermeler doğrulanamaz ya da yanlışlanamaz. Önemli olan ortaya konan düşüncenin çelişkisiz ve kendi içinde tutarlı olmasıdır.
– Eleştirici ve sorgulayıcıdır.
– Refleksif bir düşüncedir.
– Sorular yanıtlardan daha önemlidir.
– Evrensel bir düşüncedir. (İnsan ve insan yaşantısıyla ilgili her şey felsefenin konusu olabilir.)
– Özneldir. Her felsefi görüş belli bir filozofa aittir.
– Çözümleyici ve kurucudur.

Filozof, dünyayı anlamak ve kavramak için her türlü bilgiyi çözümleyerek açıklığa kavuşturur, bunlardan hareketle dünyayı yeniden inşa eder.

– Temellendirmeye bağlı bir düşüncedir. Temellendirme, önermelerin doğruluğunu gösteren kanıt ve belge gösterme işlemidir.