Etiket: duraklama

Duraklama Dönemi Islahatları Neden Başarısız Olmuştur

17. Yüzyıl (Duraklama Dönemi) Islahatlarının Genel Özellikleri:

  • Kişilere bağlı kalmış, ıslahatçı devlet adamlarının sık sık değiştirilmesi ya da öldürülmesi nedeniyle sonuçlanamamıştır.
  • Sorunların temeline imlemediğinden duraklamaya çözüm getirilememiştir.
  • Kuvvet ve şiddet yoluyla ülkede asayişin sağlanması hedeflenmiştir.
  • Avrupa’daki bilimsel gelişmelere kayıtsız kalındığından köklü çözümler getirilememiştir.

XVII. yüzyıl ıslahatlarını yapan devlet adamları Osmanlı’yı dünyanın en büyük gücü saydıklarından Avrupa’yı örnek almamış, Osmanlı’nın yükselme dönemine (Kanuni devri gibi) geri dönmeyi amaçlamışlardır.

{ Add a Comment }

Osmanlı Duraklama Dönemi Padişahları

Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren büyük bir ilerleme ve gelişme göstermiş ancak XVII. yüzyıla gelindiğinde bu gelişmeler yavaşlamış, devleti ayakta tutan kurumlarda bozulmalar başlamış, İstanbul’da Anadolu’da ve uzak eyaletlerde birçok isyan çıkmıştır. Devlet adamlarını bu aksaklıkları giderebilmek için ilk Osmanlı ıslahatlarını başlatmışlardır. Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümünden (1579) başlayıp XVII. yüzyılın sonuna kadar süren bu döneme Duraklama Dönemidenilmiştir.

Duraklama Dönemi Padişahları:

III. Murat (1574- 1595)
III. Mehmet (1595 – 1603)
I. Ahmet (1603 – 1617)
I. Mustafa (1617-1618)
II. Osman (1618 – 1622)
I. Mustafa (2. kez) (1622 – 1623)
IV. Murat (1623- 1640)
Sultan İbrahim (1640- 1648)
IV. Mehmet (1648 – 1687)
II. Süleyman (1687- 1691)
II. Ahmet (1691 – 1695)
II. Mustafa (1695 – 1703)

{ Add a Comment }