İnsan akıl ve irade sahibi bir varlıktır. O, evren, varlıklar ve olaylar üzerinde düşünerek Allah’ın varlığını ve birliğini kavrar. Kendisini ve bütün evreni yaratan Allah’la iletişim kurmaya ihtiyaç duyar. Dinimize göre insan Allah’la; dua, ibadet, tövbe ve Kur’an okuma yoluyla iletişim kurabilir.

1) Dua: Elbette insan dilediği her şeyi yapabilecek güce sahip değildir. O, zaman zaman üstesinden gelemeyeceği zorluk ve sıkıntılarla karşı karşıya kalabilir. Böyle durumlarda, her şeye gücü yeten yüce bir varlığa yönelmeye, şükretmeye ve ondan yardım istemeye ihtiyaç duyar. Bu paylaşımın başlıca yolu ise dua etmektir. İnsan sadece sıkıntılı anlarında değil, mutlu ve sevinçli zamanlarında da dua eder. Yaşattığı güzellikler, verdiği nimetler için Allah’a şükür ve minnetini dua ederek dile getirir.

Dua eden insanla Allah arasında aracılık edecek hiçbir vasıta bulunmaz. Yüce Allah, yarattığı insana dua vasıtasıyla, kendisiyle doğrudan iletişim kurma olanağı vermektedir. Kişi, dua etmek suretiyle Allah’a olan sevgi ve bağlılığını ifade eder. İç dünyasını ve ruhaniyetini kendi ifadeleriyle Yaradan’ına açar.

2) İbadet: Dinimizde ibadete büyük bir önem verilir. İnsanın yaratılışının temel amacının Allah’a inanıp ibadet etmek olduğu belirtilir. Bu konuyla ilgili bir ayette şöyle buyrulur: “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb’inize kulluk ediniz…” İnancımıza göre inanıp ibadet edilmeye layık olan tek varlık Allah’tır. Bu nedenle de Allah’tan başka hiçbir varlığa ibadet edilmez. “… Yalnız Allah’a kulluk (ibadet) et ve şükredenlerden ol.” şeklindeki ayet de bu gerçeği dile getirmektedir.

3) Tövbe: Tövbe; insanın hatalarından dolayı ya da işlediği bir günahtan ötürü pişmanlık hissetmesi ve bir daha aynı yanlışları tekrarlamamaya karar vermesi sonucunda Allah’tan bağışlanmasını istemesidir. Dinimizde tövbeye büyük bir önem verilir. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bu konuyla ilgili bazı ayetler bulunur. Bunlardan birinde, “Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile Allah’a dönün. Umulur ki Rabb’iniz sizin kötülüklerinizi örter…” buyrulur.

Tövbe eden insan, duygularını, düşüncelerini ve yaşadığı pişmanlığı Allah’a iletir. Onun merhametine ve bağlayıcılığına sığınır. Tövbe, kulun Allah’la doğrudan iletişim kurmasıdır. Çünkü tövbe esnasında insanla Allah arasında hiçbir aracı yoktur. Bu şekilde insan tüm ruhaniyetini, kimseye söylemediği duygularını yaratıcısıyla paylaşmış olur.

4) Kur’an Okuma: Yüce Allah tarafından gönderilen son İlahî kitap Kur’an-ı Kerim’dir. Kutsal kitabımız, Allah’ın bizlere yönelik emirlerini, yasaklarını ve öğütlerini içermektedir. Ayrıca Kur’an’da ahiret, cennet, cehennem, peygamberler, melekler, ibadetler ve kutsal kitaplar hakkında da bilgiler verilmektedir. Kur’an okuyan insan, Allah’ın bu konularla ilgili verdiği bilgileri ve öğütleri doğrudan öğrenme imkânı bulur.

Kur’an-ı Kerim hem okuyanları hem de dinleyenleri derinden etkileyen mucizevi bir kitaptır. Sevgili Peygamberimiz, “Allah’ın kitabı Kur’an … öyle bir kitaptır ki insan onu okumaya doyamaz…” şeklindeki hadisiyle bu konuya dikkat çekmiştir. Kur’an okuyan kimse doğrudan, aracısız bir şekilde Allah’la iletişim kurmuş olur. Onun buyruk ve öğütlerini, isteklerini ilk kaynaktan öğrenir. Yaratıcısının emirlerini yerine getirmeye, yasaklarından kaçınmaya önem verir.