Helenistik dönemlerden itibaren Türkiye topraklarına Anatolia (güneşin doğduğu yer) denilmiştir. Anadolu, iklimi, jeopolitik konumu, tarım, hayvancılık ve ticarete uygunluğu, zengin doğal kaynaklara sahip olması gibi özellikleri nedeniyle tarihin en eski dönemlerinden itibaren insan topluluklarının ilgisini çekmiş, birçok göç ve istilaya uğramıştır. Anadolu’da Hititler, Frigler, İyonyalılar, Lidyalılar, Urartular, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar ve Türkler çeşitli devletler kurmuşlardır.

Paleolitik (Eski Taş ) Devir: İnsanların hayatlarını avcılık ve toplayıcılıkla sürdürdükleri bu döneme ait en eski kalıntılar, Antalya yakınlarındaki Karain, Beldibi, Belbaşı bölgelerinde bulunan, çakmak taşından yapılan basit eşyalar, kemik olta ve zıpkınlarla, mağara duvarlarına çizilen resimlerdir.

Mezolitik (Orta Taş) Devir: İnsanların avcılık ve toplayıcılıktan üretim ekonomisine geçiş için köprü olan bu döneme ait en önemli merkezler Beldibi (Antalya), Baradiz (Göller Bölgesi), Macun çay (Ankara) ve Tekkeköy’dür. (Samsun)

Neolitik (Yeni Taş) Devir: İnsanların tarımsal üretim yapıp yerleşik hayata geçtikleri bu dönem Anadolu’da geniş bir alanda yaşanmıştır. Bu döneme ait en önemli merkezler Diyarbakır Çayönü, Gaziantep Sakçagözü ve Konya Çatal-höyük’tür. Orak, bıçak ve tahıl öğütme taşlarının bulunduğu gelişmiş bir köy yerleşmesine sahip bulunan Çayönü, Güneydoğu Avrupa ve Türkiye’de üretim yapılan en eski merkezdir. Tarım, ticaret ve sanayiye dayalı bir ekonomik güce sahip olan Çatalhöyük ise insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesidir.

Kalkolitik (Taş – Bakır) Devir: Taş devirlerinden Maden devirlerine geçiş yapılan bu dönemde Anadolu’da avcılık ve toplayıcılığın önemini kaybettiği, tarımsal faaliyetlerin yaygınlaştığı görülür. Eşya yapımında madenlerin de kullanılmaya başlandığı bu döneme ait en önemli yerleşim merkezleri Çanakkale Truva, Denizli Beyce Sultan, Burdur Hacılar, Yozgat Alişar, Çorum Alacahöyük, Van Tilki tepe’dir. Truva’da Priamos hâzineleri adı verilen değerli süs eşyaları, Alacahöyük’te prens mezarları, elbiseler, süs eşyaları, boğa ve geyik heykelleri, topraktan ve madenlerden yapılmış kaplarla güneş kursları bulunmuştur.

Tunç (Bronz) Devri: Bu dönemde Anadolu’da üretim iyice artmış ve ticari hayat canlanmıştır. Özellikle Anadolu ve Asur ülkesi arasında görülen ticari ilişkiler sonucunda çivi yazısı Anadolu’ya gelmiş, böylece Anadolu’da Tarihi devirler başlamıştır. (M.Ö 2000 – 1800)

Asurlu tüccarlar, Anadolu’da ticaret kolonileri ve karum adı verilen pazarlar kurmuşlardır. Bu döneme ait en önemli merkez Kayseri Kültepe’dir. Burada yapılan kazılardan ticari – hukuki içerik taşıyan kil tabletlere rastlanmıştır.