Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasından sonra (395), doğu kısmına Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) denilmiştir. Merkezi İstanbul’dur. Bizans İmparatorluğu kavramı tarihçilerin bir icadıdır ve İmparatorluğun hayatta olduğu hiçbir zaman kullanılmamıştır. XVI. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu’nun batıya göre daha uzun ömürlü olmasının nedeni coğrafi konumunun uygunluğu, güçlü bir ordu ve dengeli bir siyasi anlayışa sahip olmalarıdır. Tarihleri boyunca 12 kral sülalesi tarafından yönetilmişlerdir. Ülke eyaletlere bölünerek yönetilmiştir. Bu eyaletlerin başında Tekfur adı verilen valiler görevlendirilmiştir.

Avrupa Hunları, Avarlar, Peçenekler, Sasaniler ve Müslüman Araplar ile mücadele etmişlerdir. Anadolu’nun hakimiyeti için Selçuklularla mücadele etmişler ancak başarılı olamamışlardır.1071 Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun büyük kısmını kaybetmişlerdir. Bu mücadeleleri sırasında Avrupa’dan yardım istemişler, bu durum da Haçlı Seferlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Fatih Sultan Mehmet’in 1453’te İstanbul’u fethiyle tarihe karışmıştır. Ayasofya, Aya İrini Kileseşi, Hora Kilisesi ve Yerebatan Sarnıcı, Bizans Dönemi’nin en önemli eserleridir.