Yaşanan Felaketlerle Kader Arasındaki İlişki Nedir – Afetlerin Kaderle İlişkisi Nedir – Doğal Afetlerin Kader ile İlgisi Var mıdır:

“Yeryüzünde ve kendilerinizde meydana gelen bir musibet yoktur ki, Biz onu uygulamaya koymadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır!” Hadid Suresi-22

Deprem bir oluştur ve her oluş gibi o da bir yaratıcının var olduğunu gösteriyor. Dünyayı yoktan var eden, onu güneşin etrafında döndüren, büyük bir sistem hâlinde mevsimleri değiştiren, yeryüzünde bitkileri, hayvanları, insanları halk eden Yüce Allah’tır. O, kendi mülkünde meydana gelen ve insanları yakından ilgilendiren deprem gibi bir olayı bilmesin, başıboş bıraksın ve tesadüfe havale etsin. Buna imkân yoktur.

Dünya da bir varlıktır ve her varlığın da bir kaderi vardır. Bu da dünyanın da önceden belirlenmiş bir kaderi olduğunu göstermektedir. Kâinattaki her olay gibi deprem, sel ve diğer doğal afetler de Yüce Allah tarafından bilinmekte ve yaratılmaktadır. Deprem nerede ve ne zaman olacak, sonrasında kimler kurtulup kimler ölecek, tüm bu unsurlar, bütün ayrıntılarıyla kaderde mevcuttur. Ancak şunu da önemle belirtelim ki, körü körüne teslimiyetçiliğe “kader” deyip, tedbirler almayı “kaderi değiştirmek” diye ifade etmek yanlış bir anlayıştır.

İslami inanç anlayışı hiçbir tedbir almadan sonucu beklemek değil, elden gelen her şeyi yaptıktan sonra sonucu teslimiyetle beklemektir. Sebeplere sarılıp sonucu Yüce Allah’tan istemektir. Çünkü sebepler bir araya gelmekle mutlaka netice meydana gelecek şeklinde bir kural yoktur. Sebepler yaratıcı değil, birer araçtır. Tedbir için her ne yapılırsa yapılsın, yine de neticeleri yaratacak olan Yüce Allah’tır. Tedbir alınsın veya alınmasın, her iki hâlde de olup bitenler “kader” dir.

Kâinatta olan her şey gibi dünyadaki bütün doğal afetler de bir kaderle gerçekleşir. Yüce Allah’ın yazdığı ve takdir ettiği birer tabiat olayıdır bunlar. Hepsi dünyanın genel kaderinin bir sonucudur. Ondan etkilenmekse, o yerde ve zamanda yaşayanların özel kaderidir.

Mesela 17 Ağustos 1999’da Yüce Allah’ın yazdığı kader kaza olarak meydana gelmiş, Marmara Depremi olmuş ve büyük hasar vermiştir. Bu deprem, pek çok insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmuştur. Meydana gelen maddi kayıp da çok büyüktür. Fakat bu depremden o gün doğmayanlar ve o günden önce ölenler; ayrıca diğer bölgeler ve dünyanın başka yerlerindeki insanlar etkilenmemiştir. Kaderinde o depremde ölmek ya da yaralanmak olmayanlar da ciddi şekilde etkilenmemiştir.

Bütün bu meydana gelen olayların en küçüğünden en büyüğüne hepsi Yüce Allah’ın kader defterinde önceden yazılmıştır. Onun kaderinde yazmadıkça değil deprem ya da sel olması, bir yaprağın hafifçe titremesi dahi mümkün olmaz.