Günümüzde, dünyanın her kıtasında, birbirinden farklı inanç ve yaşam tarzı öngören dinler bulunmaktadır. Bunları şöyle sınıflandırabiliriz: İbrahimi dinler: Yahudilik, Hristiyanlık, İslam Hint dinleri: Hinduizm, Budizm, Caynizm, Sihizm Çin ve Japon dinleri: Taoizm, Konfüçyanizm, Şintoizm ve Geleneksel dinler olmak üzere.

Diğer taraftan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam, İlahî kaynaklı dinlerdir. Bu üç din de vahiy kaynaklı olup Allah tarafından gönderilmiştir. Her üç dinin aynı kaynağa dayanması nedeniyle temelde inanç, ibadet ve ahlak esaslarında benzer özellikler bulunur.