Etiket: Dini

Laik Devlet Nedir – Laik Devlet Neye denir

Türkiye Cumhuriyeti, laik ve demokratik bir hukuk devletidir. Laiklik, Anayasa’mızın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddelerinden biridir. Laiklik ilkesi gereğince devletin resmi bir dini yoktur. Devlet herhangi bir dinin karşısında ya da yanında değildir. Bütün dinlere eşit mesafededir. Laik devlet, her alanda aklı ve bilimi esas alır, hukuk kurallarını ve yaşatan hazırlarken; eğitim, sağlık, toplumsal yaşam vb. alanlarda düzenlemeler yaparken aklın, bilimin verilerine dayanır.

Laikliği temel ilke kabul eden devletimiz, yönetimde dinî kuralları değil, millet egemenliğini esas alır. Millet, bu egemenliği, seçtiği temsilciler aracılığıyla kullanır. Böylece laiklik, demokrasinin yerleşmesine katkıda bulunur. Laiklik ilkesi gereğince devlet din işlerine karışmaz. Dinin de devlet işlerine karıştırılmasına izin vermez. Laik devlet, dini bir vicdan işi olarak görür.

Laiklik daha çok devletle ilgili olan siyasi bir kavramdır. Bireyler, herhangi bir dini ya da inancı benimseyebilirler. Ancak devlet, yönetimde laikliği temel almalıdır. Çünkü bir devletin sınırları içinde çok farklı dinleri, inançları benimseyen vatandaşlar bulunur.

Devletin, vatandaşları arasında din, inanç ve mezhep ayrımı yapmaması için laikliği benimsemesi gerekir. Devletin herhangi bir dinin esaslarına göre yönetilmesi durumunda, resmi dini benimsemeyen vatandaşlar tam anlamıyla özgür olamazlar.

{ Add a Comment }

Hz. Muhammed’in Kolaylaştırıcılığı

Hz. Peygamber, dini zorlaştırmak için uğraşanlara daima karşı çıkmış, onlara fırsat vermemiştir. O, bizlere ibadetlerde devamlılığa önem vermeyi ve güç yetirebildiğimiz kadarını yapmayı tavsiye etmiştir. İnsanlara hitap ederken “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.” buyurmuştur.

Hz. Peygamberin gönderiliş amaçlarından biri de dini öğretici ve kolaylaştırıcı olmasıdır. Çünkü din doğru anlaşılmadığı zaman birtakım zorluk ve sıkıntılar ortaya çıkar. Peygamberimiz hayatın her alanında olduğu gibi dinî emirlerin yerine getirilmesinde de kolaylığa önem vermiştir. O, bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Bu din, kolaylıktır. Kimse (aşırı çabayla) dini geçmeye çalışmasın.”

{ Add a Comment }