Hem din hem de bilim, ortaya koyduğu bilgilerle insanların anlam arayışına cevap vermeyi, insanlığa hizmet etmeyi amaçlar. Din ve bilimin amaçları büyük ölçüde benzerlik içerir. Din, varlıklara ve olaylara ilişkin vahiy kaynaklı açıklamalar yapar. Bilimin yaptığı açıklamalar ise akıl, deney ve gözlem yoluyla olur. Dinin ortaya koyduğu ilkelere uygun davranan, hayatına bilimin yol göstericiliği ile yön veren insan başarılı, mutlu ve huzurlu olur. Çünkü hem dinin hem de bilimin ortaya koyduğu ilkeler insanın mutlu olmasını amaçlar.

İnsan; akıllı, düşünen, merak eden, sorgulayan bir varlıktır. O, kendisini ve çevresini tanımak, varlıkları ve olayları anlamlandırmak ister. Dünyaya niçin geldiğini, hayatın ve ölümün nedenini, evrendeki düzenli işleyişin nasıl gerçekleştiğini, ölümden sonra yeni bir hayat olup olmadığını bilmek ister. Varlıkların yapısını, doğadaki olayların nasıl gerçekleştiğini merak eder, öğrenmeye çalışır. Hem din hem de bilim insanın merak ettiği bütün bu sorulara cevaplar verir. Din insanın daha çok “Niçin?” şeklindeki sorularına cevap verirken bilim “Nasıl?” şeklindeki sorularını yanıtlar. Her iki alan da insanın merak ettiği sorulara cevaplar vererek onu aydınlatır ve hayatını anlamlı bir şekilde sürdürmesine katkı sağlar