Felsefe ile Dil Arasındaki İlişki: İnsan zihni soyutlamalar yoluyla kavramlar oluşturma yeteneğine sahiptir. İnsan bu kavramlardan önermeler oluşturarak meramını yani anlatmak istediklerini ifade etmeye çalışır. Bu bakımdan filozoflar düşüncelerini dil aracılığı ile ifade eder, diğer insanlarla paylaşır, onlara aktarır. Şu halde dili, “herhangi bir zihin faaliyetinin açığa vurulmasını, bir zihinden diğer zihne aktarılmasına yarayan bir işaretler sistemi” olarak tanımlayabiliriz.

Dilin sağladığı soyut düşünme kuvveti insanın kendi dışındaki hakikati kavramlaştırmasında ve çevreyle ilişkiler geliştirmesinde en önemli faktördür. Gerçekliği algılama şeklimiz dil sayesinde gerçekleşmektedir.

Dil sayesinde insan varlık, insan ve değerler hakkında bilgi üretebilmiştir. Dil, üretilen felsefenin yayılmasında ve paylaşılmasında önemli bir role sahiptir. Dil önemli bir iletişim aracıdır. Zihinler arasındaki etkileşim ancak dil aracılığı ile mümkün olmaktadır. Dil düşüncelerin iletilmesinin bir aracıdır. Mevlana’nın ifadesiyle “ Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır.”