Etiket: deprem

Deprem, Sel ve Fırtına Gibi Doğal Afetler Kader midir

Yaşanan Felaketlerle Kader Arasındaki İlişki Nedir – Afetlerin Kaderle İlişkisi Nedir – Doğal Afetlerin Kader ile İlgisi Var mıdır:

“Yeryüzünde ve kendilerinizde meydana gelen bir musibet yoktur ki, Biz onu uygulamaya koymadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır!” Hadid Suresi-22

Deprem bir oluştur ve her oluş gibi o da bir yaratıcının var olduğunu gösteriyor. Dünyayı yoktan var eden, onu güneşin etrafında döndüren, büyük bir sistem hâlinde mevsimleri değiştiren, yeryüzünde bitkileri, hayvanları, insanları halk eden Yüce Allah’tır. O, kendi mülkünde meydana gelen ve insanları yakından ilgilendiren deprem gibi bir olayı bilmesin, başıboş bıraksın ve tesadüfe havale etsin. Buna imkân yoktur.

Dünya da bir varlıktır ve her varlığın da bir kaderi vardır. Bu da dünyanın da önceden belirlenmiş bir kaderi olduğunu göstermektedir. Kâinattaki her olay gibi deprem, sel ve diğer doğal afetler de Yüce Allah tarafından bilinmekte ve yaratılmaktadır. Deprem nerede ve ne zaman olacak, sonrasında kimler kurtulup kimler ölecek, tüm bu unsurlar, bütün ayrıntılarıyla kaderde mevcuttur. Ancak şunu da önemle belirtelim ki, körü körüne teslimiyetçiliğe “kader” deyip, tedbirler almayı “kaderi değiştirmek” diye ifade etmek yanlış bir anlayıştır.

İslami inanç anlayışı hiçbir tedbir almadan sonucu beklemek değil, elden gelen her şeyi yaptıktan sonra sonucu teslimiyetle beklemektir. Sebeplere sarılıp sonucu Yüce Allah’tan istemektir. Çünkü sebepler bir araya gelmekle mutlaka netice meydana gelecek şeklinde bir kural yoktur. Sebepler yaratıcı değil, birer araçtır. Tedbir için her ne yapılırsa yapılsın, yine de neticeleri yaratacak olan Yüce Allah’tır. Tedbir alınsın veya alınmasın, her iki hâlde de olup bitenler “kader” dir.

Kâinatta olan her şey gibi dünyadaki bütün doğal afetler de bir kaderle gerçekleşir. Yüce Allah’ın yazdığı ve takdir ettiği birer tabiat olayıdır bunlar. Hepsi dünyanın genel kaderinin bir sonucudur. Ondan etkilenmekse, o yerde ve zamanda yaşayanların özel kaderidir.

Mesela 17 Ağustos 1999’da Yüce Allah’ın yazdığı kader kaza olarak meydana gelmiş, Marmara Depremi olmuş ve büyük hasar vermiştir. Bu deprem, pek çok insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmuştur. Meydana gelen maddi kayıp da çok büyüktür. Fakat bu depremden o gün doğmayanlar ve o günden önce ölenler; ayrıca diğer bölgeler ve dünyanın başka yerlerindeki insanlar etkilenmemiştir. Kaderinde o depremde ölmek ya da yaralanmak olmayanlar da ciddi şekilde etkilenmemiştir.

Bütün bu meydana gelen olayların en küçüğünden en büyüğüne hepsi Yüce Allah’ın kader defterinde önceden yazılmıştır. Onun kaderinde yazmadıkça değil deprem ya da sel olması, bir yaprağın hafifçe titremesi dahi mümkün olmaz.

{ Add a Comment }

Depremde Alınması Gereken Önlemler – Tedbirler

Deprem Öncesi Alınması Gereken Önlemler

– Deprem yönetmeliklerine uygun binalar yapmak.
– Erken uyarı sistemleri kurmak.
– Ülkenin geleceği için önemli tesisleri daha dayanıklı inşa etmek.
– Yerleşme alanlarının seçiminde dikkatli olmak.
– Deprem ile ilgili tüm kurumlar arasında işbirliği sağlamak.

Deprem öncesi kişiler tarafından alınacak ve hayat kurtamada önemli bir yere sahip olduğu çeşitli denemelerle kanıtlanmış bulunan önlemleri de şu şekilde sıralayabiliriz:

– Evde bulunan büyük eşyaları duvarlara sabitlemek.
– İlk yardım konusunda eğitim almak.
– Acil durum çantası hazırlamak.

Deprem Anında Yapılması Gerekenler

– Paniğe kapılmamalıyız.
– Elektrik, gaz ve diğer tehlikeli eşyaları kapatmalıyız.
– Balkon, asansör ve merdivenlerden uzak durmalıyız.
– Eğer bulunduğumuz yeri kısa sürede terk etmek mümkünse buradan çıkmalıyız. Ancak çıkmak mümkün değilse, büyük ve sağlam bir eşyanın yanına kafamızı koruyarak cenin pozisyonunda eğilmeliyiz.
– Eşyaların altına girerek güvenlik sağlanamaz. Eşyaların altına girmemeliyiz.
– Açık alanda ağaç, minare ve yüksek binalardan uzaklaşmalıyız.
– Eğer tünel veya köprü üzerinde depremi hissettiysek aracımızı durdurmadan yolumuza devam etmeliyiz.

Depremden Sonra Yapılması Gerekenler

– Artçı depremler olacağından, bunları sakin karşılanmalıyız.
– Binalara geri dönülmemelidir.
– Yardım teşkilatlarının çalışmalarına destek olmalı, onların yönlendirmelerine uymalı ve işlerini kolaylaştırmalıyız.
– Telefonlarımızı ihtiyaç olmadıkça kullanmamalıyız.

Dünyada Depremlerin Dağılışı

– Deprem bölgeleri ile levha sınırları, volkanik dağlar, sıcak su kaynaklarının dağılımı arasında yakın bir ilişki vardır.
– En yıkıcı depremler kara içlerindeki fayların bulunduğu alanlarda görülür.
– Özellikle okyanuslardaki depremler tsunami olayına neden olmaktadır.
– En sık deprem görülen alan Güneydoğu Asya ve Japonya çevresidir.

{ Add a Comment }

Deprem Türleri – Çeşitleri Nelerdir – Kısaca

Depremler oluşum şekillerine göre üç gruba ayrılmaktadır.

A) TEKTONİK DEPREMLER: Levha hareketleri ile dağ ve kıta oluşumu sonucunda ortaya çıkan depremlere tektonik deprem denir. En şiddetli ve etki alanı geniş olan depremler tektonik depremlerdir.

 B) VOLKANİK DEPREMLER: Volkanik faaliyetler sırasında yeraltında sıkışan magma ve gazlar yerkabuğuna büyük bir basınç uygular. Bu basınç uygun bir noktadan magmanın yüzeye ulaşmasıyla azalır. Ancak ortaya çıkan enerji büyük sarsıntılara yol açar.

 C) ÇÖKÜNTÜ DEPREMLERİ: Yeraltında bulunan mağara ve diğer boşlukların çökmesi ile oluşan depremlerdir. Etki alanları ve enerjileri sınırlıdır.

Deprem Dalgaları: Deprem anında ortaya çıkan enerji çevreye farklı şekillerde yayılır. Büyük bir gürültü ve sarsıntının yanı sıra zaman zaman yeraltındaki gazlarında alev aldığı görülmüştür. Deprem enerjisinin büyük bölümü deprem dalgaları ile yayılır. Bu dalgalar başlıca dört türe ayrılmaktadır. 

  • P (Primer) Dalgalar: Kayaçları dalga yönüne göre ileri geri sallarlar.
  • S (Seconder) Dalgalar: Kayaçları bükerek veya silkeleyerek etkisini gösteren dalgalardır.
  • R Dalgaları: Su dalgalarına en çok benzeyen, yatay ve dikey yönde hareket eden dalgalardır. Yıkıcı etkiye sahiptirler.
  • L Dalgaları: Kayaç taneciklerini tümüyle harekete geçiren ve en yıkıcı etkiye sahip dalgalardır.

Dalgalar farklı özelliklere sahip olsalar da geçtikleri zeminlerin özelliklerine göre farklı etkilerde bulunurlar, örneğin sert kaya zeminlerde dalga etkisi azalırken, alüvyonlu ova tabanlarında dalga etkisi çok şiddetli hissedilir.

TSUNAMİ: Tsunami okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem, volkan patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi, zemin kaymaları gibi olaylar sonucu oluşan deniz dalgasıdır. Tsunamiden sonra oluşan dalganın diğer deniz dalgalarından farkı, su zerreciklerinin sürüklenme sonucunda hareket kazanmasıdır. Açık denizde tsunami hissedilmezken, kıyıda çok yüksek bir hal alırlar. Tsunami ilk oluştuğunda tek bir dalgadır ancak kısa bir süre içerisinde üç ya da beş dalgaya dönüşerek çevreye yayılmaya başlar. Bu dalgaların birincisi ve sonuncusu çok zayıftır ancak diğer dalgalar etkilerini kıyılarda şiddetli biçimde hissettirebilecek bir enerjiyle ilerlerler. Bu nedenle depremlerden kısa bir süre sonra kıyılarda görülen yavaş ama anormal su düzeyi değişimi ilk dalganın geldiğini gösterir. Bu değişim, arkadan gelecek olan çok kuvvetli dalgaların ilk habercisi de olabilir.

{ Add a Comment }