Toplumsal değerlerin maddi ve manevi olmak üzere iki yönü vardır, örneğin bayrağımız bizler için çok önemli bir değerdir. Onun hem maddi hem de manevi yönü vardır. Bir kumaştan yapılması, bayrağımızın maddi yönünün ifade eder. Bağımsızlık ve özgürlüğümüzün simgesi olması ise onun manevi yönünü oluşturur. Aynı şekilde Topkapı Sarayı da milletimiz için önemli bir değerdir. Bu değerin maddi yönü sarayın ekonomik değeridir. Manevi yönü ise milî kültürümüzün ve tarihimizin önemli bir parçası olmasıdır.

Değerler, tarihî ve toplumsal gelişim süreci içinde oluşur. Toplumsal ilişkilerde öne çıkan bazı davranış biçimleri, zaman içinde insanlar tarafından kabul edilip, benimsenir. Bunun sonucunda dinî, ahlaki, hukuki, ekonomik, toplumsal vb. değerler meydana gelir, örneğin doğruluk, dürüstlük, misafirperverlik, yardımseverlik gibi davranış kalıpları zamanla toplum tarafından benimsenir, bir değerler sistemi haline gelir ve ahlak kurumunu oluşturur. Bu oluşum uzun bir süreç içinde tamamlanır. Tüm insanlığın benimsediği ortak evrensel değerler olduğu gibi yalnızca bir millete özgü değerler de vardır.