Dede Korkut Orta Asya Türkleri zamanında yaşamış; o dönemin bilge kişisidir. Bu bilge kişinin hikâyeleri sayesinde Türklerin yaşayışı ve tüm kültürel özellikleri ortaya çıkar. Dede Korkut hikâyeleri halk arasındaki söylenmelerdir. Dede Korkut hakkında kimse yeterli bir bilgiye sahip değildir. Yaşayıp yaşamadığı bile bir muammadır. Bu nedenle hepsi bir rivayete dayanır. Ancak edebi açıdan son derece önemlidir.

Dede Korkut Hikâyeleri

Dede Korkut hikâyelerinde, Oğuz Türklerinin diğer Türk boyları ile arasında geçen kahramanlıklar anlatılır. Savaş meydanında yaşanmış tüm olaylar bu eserde karşımıza çıkar. Dede Korkut anlatılanlara göre o dönemin en önemli bilge kişisidir. Bilgeliği artık ün yapmıştır. Bu nedenle pek çok Türk beyi alacağı karar sırasında Dede Korkut’ a danışır. Dede Korkut herkese en doğru bilgileri ve açıklamaları sunarak kendi bilgeliğine hayran bırakır.

Dede Korkut Hikâyeleri, Türk kültürünün öğrenileceği en açık yapıtlardır. Bu sayede Türklerin yeme alışkanlıklarından tüm yaşayış şekillerine kadar her konuda bilgi sahibi olunur. Dede Korkut Hikâyeleri Türkler hakkında bilgi sahibi olma noktasında oldukça değerlidir.

Dede Korkut Hikâyelerinin Özellikleri

Dede Korkut Hikâyeleri aslında 12 hikâyenin bir birleşimidir. Bu hikâyelere bir de önsöz eklenmiştir. Bu nedenle de Dede Korkut Hikâyeleri aslında 13 bölümden oluşmaktadır.

Dede Korkut Hikâyeleri’ nde nesir ve nazım bir arada kullanılır. Olayların akışı anlatılırken nesir tarzda kaleme alınmıştır. Ancak kahramanların konuşmaları nazım şeklinde ele alınmıştır. Bu durum kahramanlıkların ne kadar önemli olduğunu daha o zamandan ortaya çıkarır. Çünkü kitaptan elde edilen bilgilere göre Türkler her zaman kahramanlıkları ile ön plana çıkmış millet olmuşlardır.

Dede Korkut Hikâyeleri özellikleri arasında kullanılan dili de saymak gerekir. Çünkü bu eser saf Türkçe ile yazılmıştır. Arı dil bu sayede olabildiğince koruma altına alınmıştır. Ayrıca kitapta kahramanlıklar aşırı bir şekilde anlatılmıştır. Bu nedenle genellikle olağanüstü olaylar anlatılmıştır. Kahramanların başından geçen tüm olağanüstü olaylar anlatılırken de arı dil kullanmaya önem verilmiştir. Bu eşsiz eser tüm bu özellikleri nedeni ile tarihe yer etmiştir.