Etiket: dede korkut

Dede Korkut Hikayeleri ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Dede Korkut Orta Asya Türkleri zamanında yaşamış; o dönemin bilge kişisidir. Bu bilge kişinin hikâyeleri sayesinde Türklerin yaşayışı ve tüm kültürel özellikleri ortaya çıkar. Dede Korkut hikâyeleri halk arasındaki söylenmelerdir. Dede Korkut hakkında kimse yeterli bir bilgiye sahip değildir. Yaşayıp yaşamadığı bile bir muammadır. Bu nedenle hepsi bir rivayete dayanır. Ancak edebi açıdan son derece önemlidir.

Dede Korkut Hikâyeleri

Dede Korkut hikâyelerinde, Oğuz Türklerinin diğer Türk boyları ile arasında geçen kahramanlıklar anlatılır. Savaş meydanında yaşanmış tüm olaylar bu eserde karşımıza çıkar. Dede Korkut anlatılanlara göre o dönemin en önemli bilge kişisidir. Bilgeliği artık ün yapmıştır. Bu nedenle pek çok Türk beyi alacağı karar sırasında Dede Korkut’ a danışır. Dede Korkut herkese en doğru bilgileri ve açıklamaları sunarak kendi bilgeliğine hayran bırakır.

Dede Korkut Hikâyeleri, Türk kültürünün öğrenileceği en açık yapıtlardır. Bu sayede Türklerin yeme alışkanlıklarından tüm yaşayış şekillerine kadar her konuda bilgi sahibi olunur. Dede Korkut Hikâyeleri Türkler hakkında bilgi sahibi olma noktasında oldukça değerlidir.

Dede Korkut Hikâyelerinin Özellikleri

Dede Korkut Hikâyeleri aslında 12 hikâyenin bir birleşimidir. Bu hikâyelere bir de önsöz eklenmiştir. Bu nedenle de Dede Korkut Hikâyeleri aslında 13 bölümden oluşmaktadır.

Dede Korkut Hikâyeleri’ nde nesir ve nazım bir arada kullanılır. Olayların akışı anlatılırken nesir tarzda kaleme alınmıştır. Ancak kahramanların konuşmaları nazım şeklinde ele alınmıştır. Bu durum kahramanlıkların ne kadar önemli olduğunu daha o zamandan ortaya çıkarır. Çünkü kitaptan elde edilen bilgilere göre Türkler her zaman kahramanlıkları ile ön plana çıkmış millet olmuşlardır.

Dede Korkut Hikâyeleri özellikleri arasında kullanılan dili de saymak gerekir. Çünkü bu eser saf Türkçe ile yazılmıştır. Arı dil bu sayede olabildiğince koruma altına alınmıştır. Ayrıca kitapta kahramanlıklar aşırı bir şekilde anlatılmıştır. Bu nedenle genellikle olağanüstü olaylar anlatılmıştır. Kahramanların başından geçen tüm olağanüstü olaylar anlatılırken de arı dil kullanmaya önem verilmiştir. Bu eşsiz eser tüm bu özellikleri nedeni ile tarihe yer etmiştir.

{ Add a Comment }

Dede Korkut Kimdir – Hakkında Kısaca Bilgi

Dede Korkut ve Dede Hikayeleri ile İlgili Kısaca – Özet Bilgi:

14.yüzyılda veya daha önce, Müslüman Oğuz Türkleri arasında yaşadığı sanılan Dede Korkut, Türk ve dünya edebiyatının zirvelerinden biri olarak tanınmaktadır. Kendi adıyla anılan masal ve hikâyeleriyle şöhret kazanmış, bu gerçekten ibret verici nefis yazılarıyla ismini unutulmaz kılmıştır.

Dede Korkut’un hikâyelerinde Müslüman Oğuzlardan bahsedilir. Onların Rumlar, Gürcüler ve diğer Hıristiyan beylik ve devletlerle yaptığı mücadeleler anlatılır. Masal motifleriyle ankara masaj süslü bu hikâyelerde devler, büyük canavarlar, insanlara korku salan tek gözlü yaratıklar vardır. Hikâyenin kahramanı büyük bir dürüstlük ve yiğitlikle, her türlü kötülüğün üstesinden gelir. Hikâyelerin hepsi Dede Korkut’un bizzat yaptığı güzel bir dua ile biter.

Araştırmacılar bu güne kadar on iki Dede Korkut Masalı tespit etmişlerdir. Bunlar sırasıyla şu isimleri taşır:

  • Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikâyesi
  • Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması
  • Kam Bûre Bey Oğlu Bamsı Beyrek Hikâyesi
  • Kazan Beyin Oğlu Uruz’un Tutsak Olması
  • Kazuluk Koca Oğlu Yeğenek
  • Basat’m Tepegözü Öldürmesi
  • Beğil Oğlu Emre
  • Uşun Koca Oğlu Seğrek
  • Salur Kazan’ın Tutsak Olup Uruz’u Kurtarması Hikâyesi
  • İç Oğuz Dış Oğuz’a Asi Olup Beyrek’in Ölmesi Hikâyesi

Dede Korkut, bu meşhur hikâyelerinden ankara masaj salonu çıkartılan görüşe göre dindar bir Müslüman, kültürlü, bilgili ve zeki bir insandır. Bulunduğu cemiyette daima sevilip sayılmakta, hürmet görmektedir. Bir çocuğa isim verileceği zaman, bir nikâh töreninde veya önemli herhangi bir mevzuda öncelikle O çağrılır. O, problemleri çözen, hakimlik yapan ermiş bir insandır. Hikâyelerinin son cümleleri şöyle biter:

‘‘Allah bizi son günde imandan ayırmasın. Amin, amin diyenler Allah’ın yüzünü görsün. ankara mutlu masaj salonu Yüce Rabbimiz, derlesin, toplasın, günahlarımızı adı güzel Muhammed’in yüzü suyuna bağışlasın.”

Bir Bilgi Sitesi olan Wiki Sitesi olarak Dede Korkut’un Dede Korkut Kitabı’ndan alıntılanmış sözlerinden bir bölümünü sizlerle paylaşıyoruz.

Dizde Korkut dedi ki: “Ezelden yazılmasa kul başına kaza gelmez. Büyüklük taslayanı Allah sevmez. Hesap gününde cuma güzel. Cuma günü okuyunca hutbe güzel. Kulak verip dinleyince ümmet güzel. Minarede ezan okuyunca müezzin güzel. Ak sütünü doyuncaya kadar emzirse ana güzel.”

“Korkut Ata Oğuz kavminin müşkilini hallederdi. Her ne iş olsa, Korkut Ata’ya danışmadan yapmazlardı. Her ne buyursa kabul ederlerdi. Sözünü tutup yerine getirirlerdi.” (Dede Korkut Kitabı’ndan)

{ Add a Comment }