Etiket: davranışları

Psikolojinin Diğer Bilimler ile İlişkisi – Kısaca

Psikoloji – Sosyoloji: Birey toplumun ürünüdür. İçinde yaşadığı toplumdan davranışları öğrenir. Sosyoloji toplumu, psikoloji ise bireysel davranışları inceler. Dolayısıyla psikoloji, sosyoloji ile ilişkili olmak zorundadır.

Psikoloji – Antropoloji: Antropoloji eski ırkları ve kültürleri inceler, psikoloji eski kültürel süreçleri ele alıp inceler.

Psikoloji – Coğrafya: Coğrafya yeryüzü şekillerinin j yanında, insan hareketleriyle beşeri coğrafya ilgilenir. İnsan davranışlarına iklimin etkisi psikoloji biliminin konusu içinde ele alınır.

Psikoloji – Tıp: Psikoloji ve tıp başta klinik psikoloji olmak üzere birçok alanda birlikte çalışmaktadır. Her ikisi de davranışı ve davranışların nedenlerini bilimsel olarak araştırırlar.

{ Add a Comment }

Davranışçı Yaklaşım – Bihevyorizm Nedir – Kısaca

Davranışçılar insanın iç yaşantılarıyla, yani neler duyup düşündüğüyle ilgilenmezler. Çünkü bunlar sübjektif yaşantılardır. Oysa insanın neler yaptığı; nasıl bir eylemde bulunduğu yani fiziksel davranışları nesnel olarak gözlemlenebilir. Bu yaklaşımda dış çevreden gelen uyaranlara organizmanın verdiği tepkiler incelenip değerlendirilir.

Deney ve gözlem yöntemi kullanılır. Bu yaklaşıma göre davranış uyarıcı – tepki ilişkisinden doğar. Uygun çevre koşullarının insanı istenen yönde değiştirebileceği görüşünü savunmuşlardır.

Bu yaklaşımın genel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • İçebakış yöntemini reddederek yalnızca gözlenebilen davranışlara yönelmişlerdir!”
  • Çevredeki uyarıcı koşullar sonucu ortaya çıkan davranışları incelerler. (Uyarıcı – Davranış Psikolojisi)
  • Uyarıcının cinsi, şiddeti ve tekrarı ile davranışın türü, kuvveti ve frekansı arasındaki ilişki üzerinde durmuşlardır.
  • Bütün davranışların öğrenme yolu ile kazanıldığını savunmuşlardır.
  • Davranışı pekiştiren ödüllendirme koşullarını ele almışlardır.
  • Zihinsel süreçleri ve doğuştan gelen özellikleri yok saymaları eleştirilmiştir.
  • Psikolojinin nesnel bir bilim haline gelmesine ve deneysel yöntemi kullanmasına büyük katkıları olmuştur.
  • Temsilcileri: VVatson ve I. Pavvlov’dur.

{ Add a Comment }