Diğer canlılardan farklı bir yapıya sahip olan insan, davranış yönü ile de çeşitlilik gösterir. Psikoloji insan davranışlarının bilimi olduğundan bireyin değişik türden davranışlarını sürekli olarak inceler ve bireye kendi davranışlarının nedenlerini daha iyi anlama olanağı verir. Bu amaçla da psikoloji insan davranışlarını iki ana başlık altında toplamıştır.

1- Gözlemlenebilme durumuna göre davranışlar
2- İsteğe bağlı olma durumuna göre davranışlar

1- Gözlemlenebilme Durumuna Göre Davranışlar

 a) Gözlemlenebilen Davranışlar: Davranışlarımızın bir kısmı dışarıdan bakıldığında herkesin aynı şekilde algılayacağı davranışlardır. Fiziksel yapımızla ifade ettiğimiz bu davranışlar gözlemlenebilir davranışlardır. Spor yapmak, yemek yemek, koşmak vb.

b) Gözlenemeyen Davranışlar: İnsan davranışlarının bir kısmı da dışarıdan bakıldığında gözlenemeyen nitelik taşır. Bu davranışları daha çok zihinsel süreçler olarak da ifade edebiliriz. Bu davranışların, yalnızca biz farkında oluruz. Bazen de bunları cümlelerimizle, davranışlarımızla ifade edebiliriz. Sevmek, nefret etmek, üzülmek gibi…

2- İsteğe Bağlı Olma Durumuna Göre Davranışlar

a) İradeli Davranışlar: Günlük yaşantımız sırasında ortaya koyduğumuz davranışların bir kısmını seçimde bulunarak gerçekleştiririz. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden biri olan irade, yaşantımıza yön verme noktasında Verdiğimiz kararların da temelinde bulunur. İradeli davranışlardır. Bilgisayar kullanma, telefon açma, yazı yazma vb.

b) İrade Dışı Davranışlar: Yaşantımız sırasında ortaya koyduğumuz bazı davranışlar irademiz dışında ortaya çıkar. Bu tür davranışlarda herhangi bir şekilde tercih yapma söz konusu değildir. Bu tür davranışların çoğunda birey yaptığının farkında değildir. Refleks davranışları, uyurgezer yürüme, hipnoz halinde yapılan davranışlar irade dışı yapılan davranışlardır.