Evrim Teorisi Charles Darwin tarafından ileri sürülmüş olsa da Darwin’den önce de bu konu ile ilgilenen birçok bilim adamının olduğu muhakkaktır. Günümüzde bu konu bilimsellikten oldukça uzaklaşmış ve daha çok ideolojik tartışmalara alet edilmiştir. Oysa ki Darwin bunu sağ ve sol cenahlar arasında bir tartışma konusu olsun diye ortaya atmamış bilimsel olarak gerçekliği araştırılsın ve böylelikle gerçekler ortaya çıksın ve bilime katkı sağlansın diye böyle bir teori geliştirmiştir.

Doğal Seçilim

Darwin’in evrim teorisi içerisinde doğal seçilim son derece önem arz etmektedir. kendisinden önce de bu konularda çalışma yapan Lamarck canlıların gelişiminde çevrenin önemine dikkat çekmişti. Bu kapsamda bir zürafanın boyunun uzun olması çevrenin etkilerinden kaynaklanmaktaydı. Ancak Darwin’e göre zaten uzun zürafalar bulunmaktaydı ve kısa zürafalar besin kıtlığı olduğunda hayatta kalamamışlar ve geriye sadece uzun zürafalar kalmıştı.

Dolayısıyla Darwin’in evrim teorisinde aynı kökten gelen canlılar arasında farklılık doğuştan bulunmaktaydı. Bu sebeple doğanın şartlarına galip gelenler yaşamını devam ettirirken zayıf olanlar da yok olup gittiler.

Günümüzde her ne kadar bilim dışına itilen bir konu olarak gündeme gelse de bilime uygun araştırma yöntemleri ile bu konunun irdelenmesi gerekir. Aksi takdirde böyle bir teorinin yanlış olduğunu iddia edip gerekçe üretmemek ya da yasaklar getirmek bu teori karşısında tüm dünyaya gözlerimizi kapamak kulaklarımızı da tıkamaktan başka bir şey olmayacaktır.