Günümüzde insanoğlunun bilimsel ve teknolojik gelişiminin ulaştığı çok boyutlu ve büyük problemleri aşmak için ürettiği en pratik yöntemler bütününe coğrafi bilgi sistemleri (CBS) adı verilir. Coğrafi bilgi sistemleri insana ve doğal ortama ait tüm verilerin toplanması, sınıflandırılması, işlenmesi, yönetilmesi, mekânsal analizinin yapılması, sorgulanması ve sunulması süreçlerini içermektedir. Bu sayede çok sayıdaki veri, tek bir sistem içinde toplanarak değerlendirilebilir. Bu veriler kâğıt üzerinde kolayca ifade edilebilmektedir. CBS kavramı genel bir kavramdır.

CBS Nerede Nasıl Kullanılır: Coğrafi bilgi sistemlerinin içine her türlü konu girebildiği gibi hemen her amaca dönük çalışmalar yapabilmek mümkündür. Örneğin; deprem, kurumsal takip, orman ve kent bilgi sistemleri, siyasal ve sosyal araştırmalar, arazi yönetimi, tapu kadastro gibi çok geniş bir yelpazede coğrafi bilgi sistemleri kullanılabilmektedir.

Temel bir coğrafi bilgi sistemi çalışmasında sınırları belirlenmiş bir alana dair tüm veriler bilgisayara yüklenir. Bu veriler GIS (Geographıc Information System) adı verilen bilgisayar programları aracılığı ile derlenerek farklı arazi modellemeleri yapılır. Arazi, topografya, iklim, sel, toprak türü gibi doğal ortam bilgilerinin yanı sıra arazi kullanımı, yaş yapısı, siyasal eğilimler gibi beşeri özelliklerde çalışmaya dahil edilebilir. Sonuç olarak coğrafi bilgi sistemleri mekan analizlerinin en pratik ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan yegane araçlardır.

CBS günümüzde harita, orman, jeoloji, şehir ve bölge planlama, tapu kadastro gibi akademik alanlarda bilinmesi ve kullanılması gereken bir sistemler bütünü halini almıştır. CBS bu yönüyle bilimler arasındaki bağların ve günümüz bilgi dünyasının vazgeçilmez bir unsuru halini almıştır.