Etiket: çocuklar

4 – 5 Yaş Arası Çocukların Gelişim Dönemi Özellikleri

4 – 5 Yaş Arasındaki Çocukların Gelişimi:

 • 4 yaş çocuğu isteklerinin anında yerine getirilmemesini anlayışla karşılamayı öğrenmeye başlar.
 • O artık kendi dışındaki dünyanın kuralları olduğunu, başkalarının hak ve istekleri olduğunu görür ve beklemeyi öğrenir.
 • 4 yaş çocuğu değişken bir görünüm sergiler. Genellikle yarım bırakılan bir şeye karşı duyarsızdır. Sorgu çağı 4 yaşında en yüksek düzeye ulaşır.
 • Hareketlerindeki koordinasyon artar.
 • Yeme, uyuma ve tuvalet alışkanlıkları düzenlidir.
 • Varım bırakılan şeylere karşı duyarsızdır. Her şeyi ağırdan alır. Oyalanır.
 • Çevresindekilere buyurmaya, hükmetmeye bayılır. Aşırılıklara kaçar.
 • Diğer çocuklar ile birlikte oyun oynar; fakat sürekli kendini savunur ve kollar.
 • Kavgaları kısa sürer.
 • En Pozla soru sorulan dönemdir.
 • Cümleleri artık daha düzgündür.
 • 4 yaşında baş ve gövdesi olan adamlar çizebilirken 5 yaşında artık baş, gövde, kol ve bacakları olan adamlar çizmeye başlayabilir.
 • Hikayeler anlatır ve abartır. Hayal gücü etkindir.
 • Şaka ve fıkralardan zevk alır, gülmeye bayılır. Sözcükler uydurur.
 • Oyunlarında gerçek yaşamı yansıtan konular işlerler. (Evcilik, doktorculuk)

{ Add a Comment }

3 – 4 Yaş Arası Çocukların Gelişim Dönemi Özellikleri

3 – 4 Yaş Arasındaki Çocukların Gelişimi:

 • Çocukluğun en renkli dönemlerinden biridir.
 • Çocuk durmadan soru sorar. Neden? Niçin? Baba bunun adı ne?
 • Kendi işini kendi görmeye bayılır.
 • Yaptıkları işlerdeki hızları ve hareketleri artmıştır.
 • Durmadan konuşup sordukları gibi, gün boyu yorulmadan usanmadan oynarlar.
 • Bağımsızlıkları artmıştır. Kendi kendilerine yemek yiyebilir, fincandan içebilirler.
 • Yaptığı davranışın onay görmediğini belirten ifadeleri anlarlar.
 • ‘Ben de…….’dönemidir. Her şeyin içinde yer almak isterler.
 • Masallara, öykülere, çizgi filmlerine ilgi başlar.
 • Masallardan hele korkulu öykülerden hemen etkilenir. Karanlıktan ve hayvanlardan korkabilirler.
 • Olmamış şeyleri olmuş gibi anlatmaya bayılırlar.
 • Hayal gücü kuvvetlidir. Hayali arkadaşları olabilir ve gerçekte varmış gibi onlarla konuşur.
 • Kendi kendine gayet iyi oynar; fakat grup oyunlarında problemle karşılaşılabilir.
 • Kız çocuklar babaya, erkek çocuklar anneye daha çok yakınlık duyar.
 • Kıskançtır. Özellikle yeni bir bebeği çok kıskanır.
 • Parmak emerek, tırnak yiyerek vb. davranışlarla gerginliğini azaltmaya çalışabilir.
 • Suçluluk duygusu gelişir.
 • Kitaptaki resimleri ve hayal gücünü birleştirerek hikayeler anlatabilirler.

{ Add a Comment }

2 – 3 Yaş Arası Çocukların Gelişim Dönemi Özellikleri

2 – 3 Yaş Arasındaki Çocukların Gelişimi:

 • Bebeklikten çocukluğa geçiş dönemidir.
 • Çok aktiftirler.
 • Her şeyi kendi kendine yapmak isterler, inatçı ve karasızdırlar.
 • Daha az uyur, daha kolay uyanırlar.
 • Cinsel organlarını keşfetmeye başlarlar.
 • Çorabını giyer. Giysilerinin bazılarını çıkartabilirler.
 • Elleriyle ve kaşıkla yiyebilir, bardaktan içebilirler.
 • Tuvalet eğitiminin ilk adımları atılmıştır, yetişkinleri özellikle anne – babayı taklit ederler.
 • Adını ve yaşını söyleyebilir, tek sözcükler ve kısa cümleler kullanırlar. Suyla oynamayı severler.
 • Kısa cümlelerle derdini anlatabilirler. Konuşabildiklerinden daha fazlasını anlarlar.
 • Çocuklar 2 yaşından itibaren arkadaşları ile fazla iletişime girmeseler bile arkadaşları ile yan yana oynamaya başlarlar.
 • Kedi, köpek, bebek gibi nesneleri resimli kitaba bakarak tanır. Hikaye ve masal dinlemekten hoşlanır.

{ Add a Comment }

Çocukların Konuşma Becerisi Nasıl Gelişir

Çocuğun Konuşma Becerisi Kazanma Süreci:

Üç yaşına kadar çocuğun konuşması yarımdır. Sözcük seçimi isabetli olmayabilir. Ancak bu yaşlardan itibaren konuşma melekeleri yerine oturmaya başlar. Sözcükleri bilerek seçer. Bu yaşa kadar sözcükleri çekimsiz halde bir araya getirmekte ve kendini bu şekilde ifade etmektedir. Bu yaşlardan itibaren artık bilinçli cümleler kurmaya başlar. Basit açıklamalar yapabilmekte ve çekimli fiiller kullanmaktadır. “Anne ditti”  “annem gezmeye gitti” ye dönüşür. Gene de bazı sözcükleri telaffuz edemez. “Arı” kelimesini telaffuz etmek ona çok zor gelebilir. Arı ile ayı arasında ayırım yapamayabilir. Arabayı, “alaba” olarak dile getirebilir. Bütün bunlar gayet doğal gelişim basamaklarıdır.

“R” harfi çocuklar için büyük güçlükler arz eder. Aslında bu tür aksaklıklar çocuğun konuşmasına bir tatlılık verir. Endişeye kapılmanıza gerek yoktur, ancak bu tür konuşmalarına prim vermeyerek, yerleşmesine engel olmalısınız. Okul çağı yaklaştıkça çocuğunuz konuşmasını düzeltmelidir. Başlangıçta tatlı gelen harf hataları zaman içerisinde rahatsız edici hale gelebilir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu tür hataların yerleşip kalması çok üzücüdür. Kurduğu cümlelerin daha karmaşık hale geldiğini fark edersiniz. Şart cümleleri kurmakta, olumsuz cümlelerde neden belirtmektedir.

Dil gelişimi çocuk için çok önemlidir ve teşvik edilmelidir. Bunun için resimli kitaplardan faydalanabilirsiniz. Her yerden kolaylıkla temin edebileceğiniz bu kitapları ona okuyabilirsiniz. Birkaç kez okuduktan sonra bu hikayelerin kafasında yer ettiğini göreceksiniz. Bir süre sonra da, resimlere dayanarak olayları onun anlatmasını bekleyebilirsiniz. Bunu büyük bir sevinçle yapacaktır. Ayrıca hayal gücünü de kullanarak olayları genişletecek ve olayı kendi dili ile ifade edecektir. Gerek dil gelişimi ve gerekse hayal dünyasının zenginleşmesi için ona bu anlamda vakit ayırın.

Çocuklar elle tutabildikleri somut şeyleri daha kolay kavrar ve yerine oturtabilirler. Masa ve sandalye, anne ya da baba kelimelerinin anlamını kavramak kolaydır. Sevgi ve saygıyı ise anlamaları zordur. Gerçi sevgi kelimesinin anlamım bilemeyebilirler, ancak sevgiyi anlamakta pek mahirdirler. Yapmacık sevgiyi çok kolay ve büyük insandan çok daha ustaca anlarlar. Bu yüzden çocuk soyut kavramları anlamak için zorlanmamak ve edineceği yeni bilgiler mevcudun üzerine bina edilmelidir.

“Ayıp” kelimesi çocuk için pek fazla şey ifade etmeyebilir. Ancak ‘ayıp’ şeyleri yapan çocukların büyükler tarafından sevilmediğini kolaylıkla anlayabilir. Bir de ayıp bir davranış için örnek verecek olursanız, kavramın yerine oturmasını sağlamış olursunuz.

Çocuklar üç yaş civarında bazı eşyalara kendilerine mahsus adlar vermeyi severler. Arabaya “dütdüt”, ya da bebeğe “ınga” diyebilirler. Altıncı yaşa doğru bu tür sözcükler artık terk edilmelidir. Bebeksi konuşmaları size tatlı gelebilir. Ancak onun bu tür sözlerini asla tekrarlamamalısınız. Aksine sizin gibi konuşmasına ödül vermelisiniz. Yanlışlıklarını kabullenip onaylamayın. Böyle yapmakla dil gelişimine köstek olursunuz; onunsa kösteğe değil desteğe ihtiyacı vardır.

Harf ve sözcük hatalarını düzeltmesi için ona yardımcı olun. Doğrusunu telaffuz ederek ve defalarca tekrarlayarak önayak olun ama asla baskı yapmayın. Kendine olan güvenini sarsmayın. Böyle yapmakla sadece bu tür hataların yerleşmesini temin edersiniz. Sevgi ile yaklaşın. Zaten “sevgi” çocuk eğitiminin anahtar kelimesidir ve açmayacağı kapı, halledemeyeceği güçlük yoktur.

Çocuklar anlatmak istediklerini uzun uzun düşünerek bulurlar ve bu yüzden de yavaş konuşurlar. Bu gibi durumlarda çocuğa karşı sabırlı davranmak ve onu sonuna kadar dinlemek, kendine güven duyması ve akıcı konuşması konusunda yardımcı olacaktır.

Çocuğunuz her ne kadar konuşmayı artık öğrenmiş olsa bile zaman zaman söylemek istediklerini eksik veya yanlış ifade edebilir. Bu şekilde olsa bile bize mutlaka bir şeyler anlatıyor demektir. Bu yüzden çocuğunuzun söylediklerini dikkatle dinlemeniz ve dikkate almanız gerekir. Bu yaştaki çocuklar gerçekten çok konuşur ve çok soru sorarlar. O kadar kolay olmasa bile onu dikkatle dinlemek ve sorduklarına anlayabileceği bir şekilde cevap vermek çocuğunuzu rahatlatır. Her sorduğuna sırasıyla cevap vermek kolay olmasa bile, onunla birlikte düşünüp sorularına cevap vermek onun öğrenme ve soru sorma merakını, bu konudaki hevesini kamçılayacağı muhakkaktır.

{ Add a Comment }