Yüce Allah, insanı üstün bir varlık olarak yaratmış, ona değer vermiştir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık… Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik, yine onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık.” Bu ayet her insanın; ırk, din, dil, cinsiyet vb. ayrımı yapılmaksızın değerli olduğunu belirtmektedir. Temel hak ve özgürlükler de insanın onurunu, şerefini, değerini korumak amacıyla geliştirilmiştir.