Çin uygarlığı dünyanın en eski tarihlerine sahip uygarlıklarından birisidir. Asya’nın doğusunda geniş ve verimli topraklarda varlıklarını sürdürdüler. Çin uygarlığının oluşmasında Çin kültürünün yanında Türk, Moğol, Tunguz ve Tibetlilerin de etkisi vardır.

Farklı hanedanlar tarafından yönetilen Çin’de ilk uygarlık Çov (Chou) hanedanı tarafından kurulmuştur. Çin M.Ö. III. yüzyıldan itibaren siyasi birliğini tamamlayıp güçlü bir imparatorluk haline gelmiştir. Sosyal hayatın içerisinde halk, soylular ve köleler olmak üzere ayrılmıştır. Ekonomide tarımın önemli bir yeri vardır. Ayrıca ipek üretimi ve ipek böceği yetiştiriciliği yaygındır. Ekonomideki önemli faaliyetlerden birisi de ticarettir. Özellikle İpek Yolu ticaretinde söz sahibi olmak için Türklerle mücadeleler yapmışlardır. İslam öncesi Türklerle ilgili bilgilerin elde edildiği kaynakların başında Çin yıllıkları gelmektedir.

Bu mücadelelerde Türklere karşı önlem almak amacıyla Çin Seddi’ni yapmışlardır. Mimari alanda Budist Tapınakları meşhurdur. Asken alanda Türklerden etkilenmişlerdir.Kendilerine ait yazı ve alfabeleri vardır. Çin’in dünya kültür ve uygarlığına katkılarının başında mürekkep, barut, pusula j kağıt ve matbaa gelmektedir. Bu buluşlar Çin’den Müslüman Türk topulluklarına, onlardan da Avrupalı milletlere yayılarak dünyaya mal olmuştur.

Çin’de görülen yaygın dinler; Konfüçyonizm, Budizm, Taoizm ve Gök Tanrı inançlarıdır.