Dinler Çevre Bilincine Nasıl Katkı Sağlar: Dinler çevrenin korunmasını istemiş, çevreye zarar verici davranışlardan uzak durulmasını tavsiye etmiştir. Dinler, çeşitli tavsiye ve yasaklarla mensuplarına çevre bilinci kazandırmaya çalışmıştır. İslam başta olmak üzere Yahudilik, Hristiyanlık ve diğer dinlerin, çevrenin korunması adına önemli uyarıları içeren öğretileri bulunmaktadır.

Dinlerin aynı zamanda tabiatın ve hayatın önemli unsurları olan su, toprak, ağaç, hayvan, yemek, içmekle ilgili prensipleri de bu konuda büyük önem taşımaktadır. Hinduizm’e göre doğanın dengesi her zaman korunmalıdır. Doğadaki bütün canlılara saygı duyulmalıdır. İnsan, hayvan ve bitkilere zarar vermek doğru değildir.

İslam’da, çevreyi korumak her insanın görevleri arasındadır. Peygamberimiz: “Yolları ve gölgelikleri kirletmekten sakının.” buyurmuştur. Bir başka hadisinde de “Bir kimse bir ağaç dikse, o ağaç meyve verdikçe, sevabı ağacı dikene yazılır.” diyerek çevreyi korumak ve güzelleştirmek için yapılacak çalışmaları teşvik etmiştir.