Milyonların içeceği olan ve samimiyeti, dinlenmeyi, kahvaltıları sıcak kılan çayı Türkler ya da İngilizler değil ilk olarak Çinliler keşfetmiştir. M.Ö. 2700 yıl evvel tedavi amaçlı olarak keşfedilen çay, Çince Ça kelimesinden türemiştir. Yani Çinlilerin gemilerle Seylan’a çıkması diğer ürünlerle değiş tokuş yapılması çayın tüm dünyaya yayılmasına neden oldu. Daha sonra çaylıkların gelişmesi ve aristokratların bu içeceği içmeleri çayı daha popüler bir hale getirerek, farklı kaplarda içme alternatiflerinin geliştirilmesine neden oldu.

Çay Ne Zaman Bulundu

Çay içecek olarak M.S. 400 yıllarında kullanılmaya başlandı. Seferler sonucu Orta Asya’ya da yayılan çay, Tibetlilere kadar ulaştı. Avrupa’da ise, Haçlı Seferleri aracılığıyla çayın keşfedildiğini söyleyebiliriz. Daha sonra çeşitli ülkelere yayılmaya başlayan bu içecek, doktorların tavsiye etmeleri üzerine  halk tarafından da tüketilmeye başladı. Çayın keşfi her ülkede farklı tarihlerde gerçekleşmiştir.

Çay Nasıl Keşfedildi

Rivayete göre Çin İmparatoru Shen Nung tarafından tesadüfen keşfedilen çay, kaynayan bir suyun içine düşen çay yaprağının kaynaması ve etrafa hoş bir koku yayması ile keşfedildi. Bu kokunun tadını merak eden imparator, çayı keşfetti ve harareti giderip uykusuzluğa iyi geldiğini belirtti. Avrupa’da yayılan çay, sudan sonra dünyanın en çok içilen içeceğidir. Bu yüzden çay hakkında her dönem çeşitli savsatalar öne sürülmüş, ancak günümüzde bile bu içeceğin vazgeçilmezliği önemini kaybetmemiştir.