Türkiye Selçukluları, Anadolu topraklarının Türkleşmesi kadar İslamlaşmasına da önem vermiştir. İslamiyet’in yayılması için çaba harcamışlar ve halka İslamiyet’i öğretmek için birçok din adamı görevlendirmişlerdir. İslamiyet’i yaymak için çaba harcarken diğer din mensubu olan insanlara baskı kurmamışlardır. Hıristiyan ve Yahudilerin inançlarına, dini törenlerine ve kültürlerine karışmamışlardır.

Moğol baskısı ile Orta Asya’dan kaçıp Anadolu’ya yelen topluluklar içerisinde bazı tarikat önderleri de bulunmaktaydı. Mevlana Celaleddin Rumi, Sadrettin Konevi gibi önemli mutasavıfları Anadolu’nun değişik bölgelerine yerleştirmişlerdir.