1) MOREN: Hareket eden buzullar aşındırma işlevini iki şekilde yaparlar. Birincisi zeminden kayaları kopartarak, İkincisi ise koparttıkları kayaları zemine sürterek gerçekleşmektedir. Bunun sonucunda büyük kaya yığınları buzullarla birlikte hareket ederek yer değiştirir. Taşınan kayaçların, buzulların erimesiyle açığa çıkması sonucunda oluşan kaya yığınlarına moren adı verilir. Buzul aşındırması özellikle buzulun zemine sürtünerek büyük bir basınç uyguladığı taban bölümünde görülmektedir. Ayrıca buzul ilerlerken önünde ve yan kesimlerinde de aşınma şiddetlidir.

2) SANDER DÜZLÜĞÜ: Buzullar, morenleri belirli bir yere kadar sürükledikten sonra enerjileri tükenir. Burada buzulların altından çıkan akarsular ince materyalleri biriktirerek geniş düzlükler oluşturur. Bu düzlüklere sander ovası veya düzlüğü adı verilir.