Etiket: buzul

Buzulların Oluşturduğu Aşınım (Aşındırma) Şekilleri

1) SİRK: Dağların zirve kısmında buzul aşındırması sonucunda oluşmuş, üç tarafı kapalı çukurluklardır. Suların birikmesi ile sirk gölü halini alırlar.

2) TEKNE VADİLER: Eski akarsu vadilerini dolduran buzul kütleleri büyük bir basınçla tabanlarını aşındırarak bu vadilerin “U” şeklini almasına neden olurlar. U şeklindeki büyük buzul vadilerine tekne vadi adı verilir. Boğaz vadiden farkları yamaçlarının daha eğik olmasıdır.

Bilgi Notu 1: Kaçkar Dağlarında yer alan büyük deniz gölü bir sirk içinde yer alan buzulun erimesi ile ortaya çıkmıştır.

Bilgi Notu 2: Buzul vadileri U harfi şeklindedir. Bu tip vadiler tekne vadi olarak adlandırılmaktadır.

3) HÖRGÜÇ KAYA: Buzul kütlesi yüzey boyunca ilerlerken bazen yapı olarak sert kaya kütlelerine rastlar. Ancak bunları kolayca aşındıramadığı için tepesi oval (hörgüç şeklinde) tepecikler olarak kalırlar. Bunlara hörgüç kaya adı verilir.

Bilgi Notu 1: Dağlık bir alanda buzullaşmanın evreleri şekillerdeki gibidir. Eski bir akarsu vadisi zamanla buzul vadisine dönüşür. Buzulun eriyerek ortadan kalkmasıyla tekne vadiler ortaya çıkmaktadır.

Bilgi Notu 2: Küresel ısınmanın en önemli sonuçlarından biri de Dünya’da buzulların hızla eriyerek ortadan kalkmasıdır. Yeni Zelanda’daki Marcshalko buzulunda yapılan gözlemler buzulun eriyerek ortadan kalktığını göstermektedir. Ayrıca erimenin son yüzyılda önemli ölçüde hızlandığı anlaşılmaktadır.

{ Add a Comment }

Buzul Türleri – Buzul Tipleri Nelerdir

1)TAKKE BUZULU: Yüksek dağların üzerinde, zirveyi takke şeklinde saran buzul örtülerine takke buzulu adı verilir. Fotoğrafta, bir buzul oyuntusu içinde oluşmuş sirk buzulu görülmektedir.

Bilgi Notu: İsviçre Alplerinde Mont Blanc zirvesi ve Alp sıradağlarının görünümünde en dikkat çekici nokta yaz kış erimeden kalan kalıcı karlar ve bunların örttüğü takke buzullardır.

2) SİRK BUZULU: Dağların zirve çevresine yerleşen buzullar zamanla içlerinde biriktikleri çukurluklar oluştururlar. Bu çukurlara sirk denir. Sirk buzulu, vadi buzulunun eriyerek geri çekilmesiyle oluşmaktadır.

3) VADİ BUZULU: Sirklerin içinde biriken buzullar zamanla dışa taşar ve vadiler boyunca kaymaya ve birleşmeye başlarlar. Vadi içinde hareket eden bu buzullara vadi buzulu denir.

Bilgi Notu: Vadi boyunca ilerleyen buzulların, ön kısmı buzul dili olarak adlandırılmaktadır.

4) ÖRTÜ BUZULU (KITA BUZULU): Çok geniş alanlarda görülen ve büyük kalınlıklara sahip buzul kütlelerine örtü buzulu denir, örneğin Antarktika ve Grönland buzulları bu durumun tipik örnekleridir. Kutuplar çevresindeki buzullar yaz mevsiminde erimeye başlar. Erimeyle birlikte deniz üzerinde oluşan buz parçalarına bankiz denir. Kimi yerlerde ise dev buzul parçaları koparak, akıntılarla sürüklenirler. Bunlara da buz dağı (Aysberg) denir.

{ Add a Comment }