Dünyanın Oluşumu ile İlgili Teori: Dünya’nın oluşumuna dair ilk sağlıklı bilimsel teoriler 1965 yılında Edwin Hubbe tarafından ortaya atılmıştır. Bu teoriye göre kâinat en başta büyük bir toz ve kül bulutu yani nebula idi. Nebulanın dönerek yoğunlaşması ile merkezde artan basınç büyük bir patlamaya neden oldu. Büyük patlama bütün gök cisimlerinin uzay boşluğuna dağılmasını sağladı.

Başta fazla kabul görmeyen bu düşünce, Stefan Hawking adlı bilim adamının çalışmalarıyla son yıllarda en çok kabul gören yaklaşım halini almıştır. Yapılan çalışmalar bu teoriyi büyük ölçüde destekler niteliktedir. Yine bu teoriye göre dünyamız günümüzden yaklaşık 4.5 milyar yıl önce Güneşten ayrılmıştır. Dünyanın ömrünü tamamlamasına ise 4.5 milyar yıl kalmıştır.

Dünyanın Oluşumunun Kısa Hikâyesi:Başlangıçta tümüyle kızgın magmadan oluşan ve kendi çevresinde çok büyük bir hızla dönen Dünyamız küresel bir şekil almıştır. Dönüş hızının fazla olması Dünyamızın kutuplardan basık bir şekil almasına neden olmuştur. Çünkü dönen bir cismin en fazla savrulan yeri merkezi kısmıdır.

Dünya çeşitli minerallerden oluşmuştur. Bu minerallerin ağırlığı ve yoğunluğu birbirinden farklıdır. Dönme hareketi sırasında daha ağır olan mineraller merkeze doğru toplanmış hafif mineraller ise dışta kalmıştır. Yani Dünyamızın bugünkü yapısı, henüz yerkabuğu oluşmamışken şekillenmeye başlamıştır. Büyük patlamadan sonra uzaydaki hızı giderek azalan Dünyamıza bir yandan da henüz atmosferi olmadığı için pek çok meteor çarpmış, bu meteorlar da Dünyamızın hacminin büyümesine neden olmuştur.

Hızı azalan Dünyamızın yoğun volkanik faaliyetlerle atmosferi ortaya çıkmış, en dış kısmı giderek soğumaya başlamıştır. Soğuyan dış kısmı bugünkü yer kabuğunu oluşturmuştur. Zamanla Dünyanın içyapısı ve kabuğu şekillenmiş ve günümüzde hala şekillenmeye devam etmektedir. Volkanik faaliyetlerin yaşanması, deprem ve tsunamiler, yer kabuğunun hala şekillenmeye devam ettiğinin en önemli kanıtıdır.

Açıklama: Dünya’nın kutuplardan basık şekli hassas ölçüm araçları ile tespit edilebilmektedir. Çıplak gözle basıklığı anlamak imkânsızdır.