Sokrates Hakkında Kısaca Bilgi:

Yalnız ilk çağın değil, bütün bir felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisidir. Hiç kitap yazmamıştır. Düşünceleri günümüze daha çok Platon‘un eserleri aracılığıyla ulaşmıştır. Yaz ve kış bütün gününü Atina sokaklarında gençlerle ilgilenerek geçirmiştir. Onlara her koşulda ahlaklı yaşanması gerektiğini kavratmaya çalışmıştır.

Sokrates‘e göre, varlığın temelinde hangi maddi nedenlerin bulunduğunu bilmek çok önem taşımaz. Buradan yola çıkarak Sokrates’in savunduğu bilgilerin ahlâki doğruların ve erdemlerin bilgisi olduğunu söylenebilir. Bu erdemler dürüstlük, adalet ve iyiliktir. Bunların bilgisi deney ya da deneyim yoluyla kazanılamaz. İnsanlar bu bilgilere doğuştan sahip olarak gelirler. Fakat insanlar bunları hatırlayamazlar. İnsanların bunları hatırlayabilmesi için sorgulanma yoluyla düşündürülmesi gerekir.

Bundan dolayı Sokrates’in kullandığı yöntem, diğer filozofların kullandığı yöntemlerden farklıdır. Onun yöntemine diyalektik yöntem denir. Bu yöntemin temelinde soru sorma ve tartışma vardır. Bu yöntemde Sokrates karşısındaki kişiyle tartışırken, onun görüşlerindeki yanlışlıklarını eler, böylece çok şey bildiğini sanan bu kişiye aslında pek bir şey bilmediğini gösterirdi (İroni). Daha sonra ise bir şey bilmediği ortaya çıkan bu kişiye sorular sormaya devam ederek, aldığı cevaplarına aslında ne kadar çok şey bildiğini ona fark ettirirdi (maiotik). Böylece “kesin ve genel-geçer bilginin” var olduğunu ve bilginin doğuştan geldiğini savunurdu.