Etiket: bölge sınırları

Bölge Sınırlarının Özellikleri – Bölge Sınırları Değişir mi

Bölge sınırları ülke sınırları gibi değildir. Yani bu sınırlar geçildiğinde köklü değişimler yaşanmaz. Bölge sınırları hayali çizgilerdir. Bu hayali çizgiler, bilgileri alansal olarak daha iyi kullanmak amacıyla oluşturulur. Türkiye’de yeni iller kurulabilmektedir. Doğal olarak il sınırları zaman zaman değişebilmektedir.

Bölge sınırları kullanılan kavramdaki bilimsel, teknolojik veya nüfus gibi hızla değişen özelliklere bağlı ise zamanla büyük değişim gösterir. Buna bağlı olarak bölge sınırlarının da zamanla değiştirilmesi gerekir. Bazı veriler çok uzun süreçlerde değişime uğradığından bunlarda değişiklik yapmak söz konusu olmaz, örneğin; jeolojik bölgeler bunun güzel bir örneğidir.

Jeolojik olgular çok yavaş değiştiğinden Türkiye’de dağlara göre yapılacak bir sınıflandırmanın da değişmesi oldukça zor olacaktır. Bölgeler özelliklerini yitirebilecekleri gibi yeni nitelikler de kazanabilirler, örneğin Güneydoğu Anadolu Bölgesi GAP‘tan önce tarımsal üretimin düşük olduğu bölgelerden biriyken, günümüzde üretim oranının oldukça yüksek olduğu bir bölgedir.

Bölgeler kesin kavramlar değildir. Bu nedenle üzerinde tartışmalar bulunabilir. Bölge sınırlarının kesinleşmesi eldeki verilerin bilimsel olarak doğruluğu ile ilgilidir, örneğin; Gümüşhane, Karadeniz Bölgesi sınırları içinde yer almasına rağmen daha çok Doğu Anadolu Bölgesinin özelliklerini taşır. Bu nedenle buradaki sınır tartışmalıdır.

{ Add a Comment }

Bölge Sınırları Nasıl Oluşturulur

Bölge oluşturulmadan önce amacın ne olduğu ve hangi verilere göre bölge sınırlarının belirleneceği iyice hesaplanmalıdır. Buna göre bölge sınırları belirlenmeden önce bölgeyi hangi kriterlerle oluşturacağımızı bilmemiz gerekir. Sonra bu bilgi ve veriler uygun ölçekli bir harita üzerine aktarılır. Coğrafi bakımdan bölge çizmek için;

■ Yer şekilleri
■ İklim
■ Yer yapısı
■ Toprak yapısı
■ Bitki örtüsü
■ Akarsu ve göller
■ Nüfus
■ Yerleşme özellikleri
■ Ulaşım
■ Ekonomik yapı
■ Sosyal özellikler
■ Etnolojik (ırksal) özellikler, bilinmelidir.

Türkiye’nin coğrafi bölgeleri 1941 yılında Birinci Türk Coğrafya Kongresinde belirlenmiştir. Sınırlar belirlenirken yukarıdaki faktörlerin tümü göz önünde bulundurulmuşsa da, bölgelerimizin daha çok iklim, yer şekilleri ve bitki örtüsü bakımından çizildiği dikkat çeker.

{ Add a Comment }