Mimar Kemaleddin Bey ile İlgili Kısaca – Özet Bilgi (1870 – 1927):

1870’te İstanbul’da doğdu. Tam adı Ahmet Kemaleddin‘dir. Millî mimari akımının öncüsü kabul edilen Kemaleddin Bey, 1875’te İbrahim Ağa Mektebinde ilköğrenimini tamamladıktan sonra babasının görevi nedeniyle gittikleri Girit’te ortaöğrenime başladı ve nihayet İstanbul’da bitirdi.

Mühendisliğe ilgi duyması nedeniyle, bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi’nin temeli kabul edilen Hendese-i Mülkiye Mektebi‘ne girdi (1887) 1891’de birinci olarak bitirdiği okulda asistan olarak göreve başladı.

1895’te devlet tarafından Almanya’ya gönderildi ve burada Charlottenburg Teknik Okulunu bitirdi, aynı zamanda Alman mimarisini inceleme fırsatı buldu. 1900 yılında yurda dönen Kemaleddin Bey, öğretim üyeliği görevine kaldığı yerden devam etmeye başladı. II. Meşrutiyet ilan edildikten sonra (1908), Osmanlı Mimar ve Mühendis Cemiyetini kurdu ve Evkaf Nezareti inşaat ve Tamirat Müdürü olarak görev yaptı.

Yerli Türk mimarisine yönelik incelemelerine ve kendi tasarımlarına yoğunlaştığı bu dönemde, millî mimari kavramını geliştirmeye başladı. 1910-1927 arasında ise eser verme bakımından en verimli günlerini yaşadı ve hem ülkemizde hem de yurtdışında pek çok eser ortaya koydu. 1919’da Kudüs’teki Mescid-i Aksa‘nın tamiri edilmesi için Kudüs Müftülüğü tarafından davet edilen Mimar Kemaleddin eserin tamirinde büyük başarı elde etti.

Önemli eserleri arasında Hürriyet-i Ebedi Tepesindeki Şehitler Anıtı, Bostancı, Bakırköy, Yeşilköy, Beyoğlu Kemer Hatun ve Bebek camileri. Çamlıca Kız Lisesi, Filibe ve Edirne gar binaları, Ankara’da Mimar Kemal Okulu, Gazi Eğitim Enstitüsü, Türk Ocağı binası. Devlet Demiryolları binası sayılabilir.

Verdiği çok sayıda eserin yanında modern Türk mimarlığının simge ismi haline gelmiş olan Mimar Kemaleddin Bey, Ankara’da 13 Temmuz 1927 tarihinde beyin kanamasından vefat etti. Mezarı İstanbul Beyazıt Camii haziresinde olup 2007 tarihinde yeniden düzenlenerek mimarımız anısına bir de mezar anıtı eklenmiştir.