Biruni ile İlgili Kısaca – Özet Bilgi (973 – 1057):

Tam adı Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed El-Biruni’dir. Astronomi, matematik, fizik, kimya, coğrafya, tarih, filoloji ve etnoloji gibi sayısız inceleme alanında eserler vermesiyle tanınmaktadır. 973 yılında Harezm’de doğdu. Dönemine göre ileri ve zengin bir eğitim almıştır.

Gazneli Mahmut‘un sarayında dönemin önde gelen bilim adamı ve düşünürleriyle birlikte hizmet verdi. Kendisine çok değer verilen Gazne ülkesinde yaşadı, çalışmalarını sürdürdü ve öldü. Kendisine verilen değeri anlatacak en güzel sözü Sultan Gazneli Mahmut söylemiştir: “Biruni, sarayımın en değerli hâzinesidir.”

Biruni, tarih boyunca yaşamış çok yönlü düşünür ve bilim adamlanndan biridir. 75 yıllık yaşamında döneminde bilinen hemen bütün bilim dallarında çalışmış ve eser ortaya koymuştur. Özellikle tarih, coğrafya ve kimya üzerine eserleri günümüzde de ilgi çekmekte ve bilim klasikleri arasında kabul edilmektedir.

O kadar ki, bilginin yaşadığı dönem “Biruni Çağı” olarak adlandırmaktadır. Bunlar arasında Nihayet-ül Emakin (Coğrafyanın Sınırlan), Kitâbü’l-Cemahir fi Marifeti’l-Cevahir (Tözlerin Özellikleri Üstün”) ve Sultan Mesud’a sunduğu El-Kanunü’l- Mesudi sayılabilir.