İngiltere’nin Kıbrıs’ı İşgali – Kıbrıs’ın İngilizler Tarafından İşgali:

Osmanlı Devleti’nin İngiltere’den, Ayastefanos Antlaşması’nın şartlarının hafifletilmesi isteğinde bulunması üzerine İngiltere, Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki çıkarlarını korumak üzere Kıbrıs’ın yönetimini istemiştir.

İki devlet arasında 1878’de yapılan anlaşma gereğince Kıbrıs’ın hukuken Osmanlı Devleti’nde kalması, yönetiminin ise İngiltere’ye bırakılması şartıyla bir antlaşma yapılmıştır.

İngiltere Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na girmesi üzerine Kıbrıs’ı kendi topraklarına kattığını açıklamıştır.