Etiket: bilinç

Edmund Husserl Felsefesi – Sözleri

Edmund Husserl Bilgi Anlayışı:

Edmund Husserl (1859-1938)‘in görüşüne göre felsefe bilgi elde etmede özneden yani insandan yola çıkmalıdır. İnsanı temele almalıdır, insanın ise temel özelliği bilinç sahibi olmasıdır. İnsan bu bilinç sayesinde dışa dönük ve nesnesine yönelik bir varlık olarak karşımıza çıkar.

İnsanın bilinci ile bu bilincin yöneldiği nesne arsında iki tür ilişki olabilir. Bunlardan birincisi bilincin nesneyi sezgisel olarak saf anlamları ve mantıksal özleri ile kavramasıdır. İkincisi ise, bilincin boş bir yönelimle, yalnızca nesneyi gözlemleyebilmesidir. Burada nesnelerin sadece duyusal olarak algılanması vardır.

Husserl‘e göre sezgide, yani birinci ilişkide, özler doğrudan ve aracısız olarak elde edilir, işte doğru bilgi bu özlerin bilgisidir. Öz, bir nesneyi, başka bir şey değil de, kendisi yapan şeydir. Fakat bu özün kavranması sanıldığı kadar kolay olamaz. Husserl’e göre nesnenin özünün kavranması için nesnenin özüne ait olmayan tüm unsurların parantez içine alınarak ayıklanması gerekir. Burada önemli olan varlıkla ilgili olmayan özelliklerin değil de önemli olarak görülen özelliklerin açığa çıkarılmasıdır.

Bu önemli özellikleri ise sadece bilinç ortaya çıkarabilir. Örneğin insanın özü akıldır, akıllılıktır. Bunu yalnızca bilinç ortaya çıkarabilir. Bunu elde edebilmek için duyusal bilgiden ve her şeyin var oluşundan vazgeçmek gerekir. Bunun için, günlük yaşam, din, bilim ve tarihin sağladığı tüm görüşler ve önyargılar parantez içine alınır, böylece nesneye ait olmayan bu özellikler yok sayılarak nesnelerin özüne ulaşılır.

Husserl’e göre ancak bu yolla duyularla algılanan nesnelerin ötesinde bulunan “ideal özler”e ulaşılabilir ve nesnelerin özü kavranır.

{ Add a Comment }

Psikodinamik Yaklaşım – Psikanaliz Nedir – Kısaca

Bu yaklaşım bilincin derinliklerini konu alır. Bilinci üç kademede inceler. Bilinç, insanın haberdar olduğu tüm duygu, düşünce, tutum ve davranışları içerir. Bilinç öncesi, şu anda birey için tam açık olmayan ama istediği zaman bilinç seviyesine çıkarabileceği bilgilerin alanıdır.

Bilinçaltında ise insanın doğuştan getirdiği eğilimleri, dürtüleri kişinin haberdar olmadığı duyguları, heyecanları, kompleksleri ve bunlarla ilgili düşünce, tutum ve davranışları bulunur.

Bu yaklaşımın temel özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Bilinçaltı kavramı üzerinde durmuşlardır.
  • Çocukluk yıllarında yasaklanan arzular bilinçaltına itilir ve bu arzular bilinçaltından davranışları etkiler.
  • Bastırılmış arzular rüyalarda, hayallerde ve dil sürçmelerinde dışa yansır.
  • Bu yaklaşımda bastırılmış bilinçaltı duyguları bilinç düzeyine çıkarma yöntemine “psikanaliz” ,
  • Hipnoz, serbest çağrışım ve rüya analizi yöntemleri ile davranışın bilinçaltındaki nedenleri ortaya konulmaya çalışılır.
  • Temsilcisi Freud’dur.

{ Add a Comment }