Doğa Bilimleri Hangileridir:

Tabiattaki olayları ele alan fizik, kimya, biyoloji, jeoloji ve astronomi gibi bilimlere doğa bilimleri adı verilmektedir Bu bilimler, formel bilimlerin aksine, içerikle alakalı olan bilimlerdir. Doğa bilimleri tabiatta olup biten olayları inceler; olay ve olgular arasındaki ilişkileri ortaya koyar. Sonra tümevarım yoluyla çıkarımlar yaparak genel geçerli doğa yasalarını elde eder. Tümevarım, tek tek olgulardan genel önermelere varan yöntemdir.