Kur’an-ı Kerim’de insanları düşünmeye, akıllarını kullanmaya yönelten çeşitli ayetler vardır. Kutsal kitabımızdaki birçok ayette; “Düşünmez misiniz?”, “Akletmez misiniz?” gibi ifadelerle insanlar düşünüp akıllarını kullanmaya yönlendirilir. Örneğin bir ayette, “… Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?” buyrulur.

İslamiyet, akla olduğu gibi bilime ve öğrenmeye de büyük önem verir. Kur’an’ın ilk inen ayetleri, “Oku!” emriyle başlamaktadır. Ayrıca bu ayetlerde bilimin ve bilginin, öğrenmenin simgesi olan kaleme vurgu yapılmaktadır. Bunlar, dinimizin bilime verdiği önemi göstermesi açısından dikkat çekici örneklerdir. Kur’an-ı Kerim’de bilim öğrenmeyi teşvik eden, bilim adamlarını öven birçok ayet vardır, örneğin bir ayette, “… eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun.” buyrularak insanlar bilmedikleri konuları öğrenmeye yönlendirilir. Başka bir ayette de “… Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? …’’ifadesiyle bilginin insana üstünlük kazandıran bir olgu olduğuna dikkat çekilir. Sevgili Peygamberimiz de birçok hadisinde Müslümanları bilime ve öğrenmeye yönlendirmiştir, örneğin bir hadisinde, “İlim öğrenmek, kadın ve erkek bütün Müslümanlara farzdır.” buyurmuştur.