Medeniyet tarihi boyunca insan kendini, çevresini kısaca bütün bir evreni tanıma merakı taşımıştır. Bu merakını gidermek için ortaya koyduğu çabalar fizik, kimya, biyoloji, astronomi, sosyoloji vb. bilimlerin doğuşuna zemin hazırlamıştır. İnsan dış dünyayı tanıma merakı taşıdığı kadar kendi kişiliğini de tanıma merakı taşımış ve onun bu merakı, insan davranışlarını, kişiliğini inceleyen psikoloji biliminin doğuşuna zemin hazırlamıştır.

Psikoloji günümüzde hayatın her alanında kendini hissettiren bir bilim dalı olmuştur. Reklamlardan, zayıflama rejimlerine, personel seçiminden iş verimliliğinin artırılmasına, modern yönetim ilkelerinin işletmelerde uygulanmasına kadar geniş bir alana yayılmıştır. İnsan yaşamına bu ölçüde girmiş olan psikoloji biliminin temel kavramlarını bilmek hem bireye hem topluma birtakım faydalar sağlar. Bu faydaları da;

a) Kendi davranışlarının nedenlerini daha iyi anlamak
b) Toplum olarak daha sağlıklı bir düzen oluşturmak şeklinde ifade edebiliriz.

Psikoloji insan ve hayvan davranışlarının gözlemlenebilir ve ölçülebilir olanları ile insanların zihinsel süreçlerini inceleyen pozitif bir bilim dalıdır. Bu tanımda geçen davranış, bilim ve zihinsel süreçler kavramlarını inceleyelim:

Davranış: Bir organizmanın gözlemlenebilen ve ölçülebilen tüm etkinlikleridir.

Bilim: Belli bir alanda deney, gözlem ve araştırmalarla elde edilen objektif bilgiler toplamıdır.

Zihinsel Süreç: Organizmanın doğrudan gözlenemeyen, ancak dolaylı yollarla gözlenip ölçülebilen davranışlarıdır. İnsanın duyguları, düşünceleri, inanç-ları, yani kişinin iç dünyasında gerçekleşen ve yaşanan bu olaylar dolaylı yollarla gözlenip ölçülebilir.