a) Doğru Bilginin İmkanı: Bilgi sorununun varlığı ve devamlılığı bu soruya verilen cevapla mümkün olmaktadır. Özne, nesneyi bilebilir mi? Onu doğru olarak
bilmek mümkün müdür? Veya varlığın mutlak doğru bilgisini elde etmek mümkün müdür? Sorularına yanıt aranmaktadır.

1. İnsan gerçeklik hakkında doğru bilgiye ulaşabilir. Bu anlayış dogmatizm diye adlandırılır.
2. İnsan doğru bilgiye ulaşamaz. Bu anlayış septisizm, diye adlandırılır.

b) Bilginin Kaynağı: Hangi araçlarla bilgiyi elde ederiz? Bilgilerimiz nereden gelir? Bilgide duyum şeklindeki sorulara cevap aranmaktadır. Filozoflar bilgiyi nasıl elde ederiz noktasında ayrılığa düşmüşlerdir. Bilginin kaynağı olarak deney, akıl, hem deney hem akıl ve sezgi olarak kabul eden filozoflar vardır. Bilginin
doğuştan mı yoksa sonradan mı kazanıldığı da bilginin kaynağına yöneliktir.

c) Bilginin Sınırı ve Kapsamı: Ruh nedir? Dünya nasıl meydana gelmiştir? İnsan denen canlıyı tam olarak biliyor muyuz? Gibi sorulara tam ve kesin bir cevap verebilmek bilginin sınırını ve kapsamını ortaya koyar. Burada değişik görüşler ve anlayışlar vardır. Bazı filozoflar insanın kendi zihninin dışına çıkamayacağını, bundan dolayı yalnızca kendi zihninin içindekileri bilebileceğini savunmuşlardır. Bu görüşe karşı olan birçok filozof ise insan zihninin kendisinden bağımsız bir gerçeklik olduğunu ve bunu insanın bilebileceğini savunmuştur. Bu filozoflara göre insan bilgisinin bir sınırı yoktur.

d) Doğru Bilginin Ölçütü: Ortaya konan bir bilginin doğruluğu ile ilgilidir. Bir bilgi neye göre doğru olmaktadır. Bilgi hangi şartlar ve koşullar altında doğru olmaktadır? Bilgiyi değerli kılacak şey onun doğruluğu olduğuna göre, doğru olması için gerekli kriterler nelerdir? Bu ve benzeri sorular bilginin doğruluğunun ölçütünü anlamaya yöneliktir.