Bu yaklaşım insan davranışlarını; hormonların çalışması, kanın kimyasal yapısı, karmaşık sinirsel süreçler ve bu süreçleri düzenleyen beyin ile açıklar. Örneğin beynin belirli bölgeleri uyarıldığında belirli tepkilerin verildiği görülmüştür.

Biyolojik yaklaşımın genel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Bu yaklaşım davranış ile bedende meydana gelen ve özellikle de beyin ve sinir sisteminde oluşan olaylar arasında bağlantı kurar.
  • Bütün psikolojik olayların beynin ve sinir sisteminin etkinliği sonucu ortaya çıktığını savunmuşlardır.
  • Beynin ve sinir sisteminin yapısı bilinirse davranışın açıklanabileceğini savunmuşlardır.
  • Temsilcisi Meyer’dir.