Etiket: beyin

Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil Hakkında Kısa Bilgi

Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil ile İlgili Kısaca – Özet Bilgi:

Dünyaca ünlü Türk nöroşirurji (beyin cerrahi) uzmanı ve bilim adamı. 6 Temmuz 1925’te Diyarbakır’ın Lice ilçesinde doğdu. Ankara Atatürk Lisesi ve Ankara Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 1944 yılında Almanya‘ya giderek Friedrich Schiller Üniversitesinde bir süre okudu. 1945’te İsviçre’nin Basel Üniversitesi’ne geçti ve 1950 tarihinde buradan doktor unvanıyla mezun oldu. Nöroanatomi, psikiyatri, nöroloji, iç hastalıkları ve genel cerrahi dallarında bir süre çalıştıktan sonra, 1953 yılında Profesör H. Kreyanbühl‘ün yanında nöroşirurji eğitimi almak için Zürich Üniversitesi Hastanesi’nde çalışmaya başladı.

Kariyerinin ilk döneminde hocası Krayenbühl‘le birlikte serebral anjiyografi konusuna eğilen Gazi Yaşargil, geliştirdiği incelikli tekniklerle 800’den fazla hastanın hareket bozukluklarına çare oldu. Ünü yayılmaya başlayan Türk doktoru, 1965-1966 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek ünlü Profesör RPM Donaghy‘yle çalışma imkânı buldu.

Donaghy‘yle birlikte çalıştığı laboratuvarda mikro beyin cerrahisi konusunda çok şey öğrendikten sonra İsviçre’ye geri döndü. 1973 yılında çalıştığı nöroşirurji bölümüne başkan olan Gazi Yaşargil, emekli olduğu 1993 yılına kadar İsviçre’de çalıştı. İsviçre’de meslek hayatını tamamladıktan sonra ise Amerika Birleşik Devletlerine gitti ve çalışmalarına burada devam etti.

2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası verilen Gazi Yaşargil, pek çok ülke, üniversite ve tıp derneği tarafından onurlandırılmıştır. Beyin cerrahi dalının önde gelen dergisi “Neurosurgery”nin kapağında “Yüzyılın Adamı” sıfatıyla yer alan Yaşargil, Donaghy ve Krayenbühl ile birlikte dünyanın en önemli beyin cerrahı kabul edilmektedir.

{ Add a Comment }

Ali Kuşçu Hakkında Kısa Bilgi

Ali Kuşçu ile İlgili Kısaca – Özet Bilgi (1403 – 1474):

Türk astronom, matematikçi, felsefeci ve dilbilimci. Gerçek adı Ali ibn Muhammed‘dir. Babası, Uluğ Bey‘in kuşçuluğunu yaptığı için bu adı almıştır. Semerkant’ta doğdu. Dönemin önde gelen bilginlerinden astronomi ve matematik dersleri aldı.

Eğitimini tamamladıktan sonra Uluğ Bey‘in yardımcısı olarak rasathaneye girdi. Uluğ Bey‘in öldürülmesi üzerine ayrılıp Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan‘ın yanına gitti. Daha sonra ise Fatih Sultan Mehmet‘in davetiyle İstanbul’a geldi ve Osmanlı Devleti’ne hizmet etmeye başladı. Ayasofya Medresesi’ne hoca ve idareci olarak girdi. Uzun yıllar İstanbul’da astronomi çalışmaları yürüttü. 1474 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

Gençlik yıllarından itibaren yeteneğini gösteren Ali Kuşçu, daha Semerkant’ta iken astronomiyle ilgili ilk eserlerini kaleme almıştı. Olgunluk döneminde ise astronomi, matematik ve İslam felsefesi alanlarında çok sayıda eser verdi. Bu eserlerin konuları arasında yukarıda saydıklarımızın yanı sıra dilbilim, kimya ve fizik de vardır.

Ayrıca Ali Kuşçu, Osmanlı Devleti‘nin yükseliş dönemini temsil eden önemli bir bilgindir. Buhara-Semerkant taraflarındaki bilimsel gelişmeleri Anadolu’ya taşımada büyük emeği vardır.

{ 3 Comments }