İnsan ve insana ait olayları inceleyen coğrafya dalı “Beşeri Coğrafya”dır. İnsana dair her şey beşeri coğrafyanın konusunu oluşturur. Örnekle açıklarsak; Ali 28 yaşında bir çiftçidir. Ali’nin yaşamı bir insan olması bakımından nüfus coğrafyasını ilgilendirir. Ali’nin yaşadığı ev ve evin çevresindeki diğer insan yapımı meskenler yerleşme coğrafyasının konusunu oluşturur. Ali’nin tarlada ürettiği ürünlerin alım satımı ekonomik coğrafyayı ilgilendirirken, bu ürünlerin gelişim ve fizyolojik özellikleri tarım coğrafyasının konusunu ortaya koyar. Ali’nin köyünün çevredeki diğer yerleşmelerle olan bağlantıları ise ulaşım coğrafyasının konusudur. Yukarıdaki örnekte kısaca anlatılmaya çalışıldığı gibi, nasıl ki doğal ortam ve özellikleri fiziki coğrafyanın konularını oluşturuyorsa, insan ve insana dair olgularda beşeri coğrafyanın konusunu oluşturur.

Beşeri Coğrafya Dalları

Yerleşme Coğrafyası     ► Sosyal Antropoloji
Nüfus Coğrafyası           ► Demografi
Tarım Coğrafyası           ► Ziraat Mühendisliği
Sanayi Coğrafyası          ► Endüstri Mühendisliği
Siyasi Coğrafya              ► Siyaset