Hacı Bektaş Veli ile İlgili Kısaca – Özet Bilgi:

13-14. yüzyıllarda yaşamış Türk mutasavvıf, düşünür. Asıl adı Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata‘dır. Hoca Ahmet Yesevi‘nin takipçilerinden olan Lokman-ı Perende‘den ders almış, Yesevi yolunu Anadolu’da devam ettirenlerden olmuştur.

1281 yılında Nişabur’da doğup daha sonra Anadolu’ya yerleşti. Öldüğü yer Kırşehir’dir. Ahi ocağına üye olan Hacı Bektaş Velinin tam hayat hikâyesini tam bilmemekle birlikte, Anadolu ve Rumeli’de çokça sevilen, sayılan ve öğütleri dilden dile günümüze kadar aktarılarak gelmiş bir düşünür ve toplumsal önder olduğunu biliyoruz. Kendi adıyla ölümünden sonra bir tasavvuf yolu oluşturulmuş, buna Bektaşilik denilmiştir.

Bektaşilik Osmanlı döneminde hem halk arasında yaygın bir yoldu hem de seçkinler arasında da temsilcileri vardı. Hacı Bektaş Veli‘nin Makalat adında Arapça kaleme aldığı eseri günümüze kadar ulaşmıştır. Türkçe’ye çevirisi yapılmış olan bu eser üzerine pek çok bilimsel inceleme de yapılmıştır.

Tarihçiler Hacı Bektaş Veli ve özellikle de Bektaşilik hakkında araştırmalar yapmaya devam etmektedirler. Özetle diyebiliriz ki. Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik Türk kültürünün özgün kişiliklerinden biridir ve bugün de üzerine düşünülmesi, tartışılması boşuna değildir.