✓ Kısa Sürede Anadolu’nun birçok yerini fethederek Türk boylarının yerleşmesini ye Anadolu’nun Türkleşmesini Sağladılar.
✓ Bizanslılarla, Ermenilerle, Gürcülerle ve Haçlılarla mücadele ettiler,
✓ Yerleştikleri kent, kasaba ve köylere Türkçe isimler yerdiler.
✓ Anadolu’nun her köşesine bayındırlık faaliyetleri götürerek camiler, hastaneler, yollar, hanlar, medreseler, kütüphaneler gibi eserler yapmışlardır.