Felsefe ilk olarak Batı Anadolu liman şehiri olan Millet’de filozof  Thales ile başlamıştır. Felsefe ilk kez M.Ö 6.YY da Batı Anadolu’nun zengin liman kentlerinde ortaya çıkmıştır.

Thales’in yaşadığı kent olan Milet, Mezopotamya, Mısır, İran ve Fenike kültürlerinden etkilenmiştir. Milet tarım ve denizciliğin gelişmiş olduğu, oldukça işlek bir liman kentidir. Milet’teki sosyal doku, farklı inanç ve düşüncelere izin verecek kadar hoşgörülüydü. Gerçekleri araştırmak isteyen insanların yetişmesine fırsat veren toplumsal, duygusal ve ahlâksal koşullar sağlanmıştı. İşte bütün bunlar ilk bilimsel ve felsefî düşüncenin Anaksimandros, Anaksimenes ve Thales‘in kişiliklerinde bu kentte yeşermesine olanak hazırladı.

Milet‘li filozoflar ticaretle uğraşan insanlar olarak ticaret için gelen farklı kültürlere ait insanlarla etkileşim kurmuşlardı. Ticari ilişkilerde sadece mallar değiş tokuş edilmez, bu malların üretiminde kullanılan bilgi, görüş ve teknikler de öğrenilirdi. İşte bu alışveriş Batı Anadolu’nun liman kentlerinde yaşayanların dünyayı tanıma, dolayısıyla eski düşüncelerinden kuşku duyma ve bunların yerine yeni bilgi ve birikimlerine uygun bir düşünce sistemi oluşturma yönünde büyük bir atılım yapmasını sağlamıştır.

Denizlerin ötesinde birçok yere gitmişlerdi. Kesin betimlemeler yapmaya elverişli bir dilleri vardı. Mısırlılardan geometriyi, Anadolu’da yaşayanlardan da yıldızları okumayı ve takvimi öğrenmişlerdi.